متن کامل خبر


 
جلسه دفاع از پایان‌نامه: خانم سمیه احمدی، گروه علم اطلاعات و دانش شناسی

خلاصه خبر: جلسه دفاع از پایان‌نامه: خانم سمیه احمدی، گروه علم اطلاعات و دانش شناسی

ارائه کننده: خانم سمیه احمدی
گرايش: علم اطلاعات و دانش شناسی

عنوان پایان نامه: ترسیم نقشه علمی علم اطلاعات و دانش شناسی
اعضاي هيات داوران نام و نام خانوادگي
1- استاد راهنما دکتر محمد حسن زاده
2- استاد مشاور - دکتر فاطمه زندیان
 
مکان: دانشکده علوم انسانی، طبقه سوم، سالن جلسات دانشکده مدیریت و اقتصاد
تاریخ: 1396/11/23 ساعت 11
17 بهمن 1396 / تعداد نمایش : 801