access deny [119]

متن کامل خبر


 
سمینار علمی - کاربردی درس‌هایی از زلزله‌های اخیر کشور

خلاصه خبر: دانشکده مهندسی عمران و محیط‌زیست، سمینار علمی - کاربردی «درس‌هایی از زلزله‌های اخیر کشور» را برگزار می‌کند.

زلزله رخدادی است طبیعی، که باید زندگی همساز با آن را بیاموزیم. دانشکده مهندسی عمران و محیط‌زیست، سمینار علمی - کاربردی «درس‌هایی از زلزله‌های اخیر کشور» را با همکاری اساتید پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله برگزار می‌کند. ورود برای عموم آزاد است.

23 دی 1396 / تعداد نمایش : 953