متن کامل خبر


 
گزارش بازدید علمی دانشجویان از صنایع پتروشیمی عسلویه و نمایشگاه ایران پلاست تهران

خلاصه خبر: گزارش بازدید علمی دانشجویان از صنایع پتروشیمی عسلویه و نمایشگاه ایران پلاست

 

با توجه به وجود منابع نفت و گاز فراوان در کشور، صنعت پتروشیمی یکی از مهم‌ترین صنایع محسوب می‌شود و توسعه این صنعت برای کاهش خام فروشی مواد اولیه از اهمیت زیادی برخوردار است. از این رو، ارتباط صنعت نفت و گاز و پتروشیمی با دانشگاه امری ضروری است، ولی متاسفانه کمتر به آن توجه می‌گردد. بازدیدهای علمی از صنایع نفت و گاز و پتروشیمی فرصتی است تا فاصله صنعت و دانشگاه کمتر شود و همچنین دانشجویان با مسائل و مشکلات این صنعت از نزدیک آشنا شوند.

 

در تاریخ 2 و 3 مهرماه 1396 طی اقدامی پسندیده و کارشناسی شده بازدید علمی دانشجویان رشته مهندسی پلیمر و مهندسی فرآیندهای پلیمریزاسیون دانشگاه تربیت مدرس از پتروشیمی های مبین، آرایاساسول، جم و بندر پتروشیمی پارس و همچنین بازدید از نمایشگاه ایران پلاست در تهران ترتیب داده شد که از اهمیت‌های این بازدید می‌توان موارد زیر را برشمرد:

 

 

1- آشنایی دانشجویان با صنایع بالا دستی

 

 

2- آشنایی با مسائل و مشکلات پیش روی، جهت توسعه صنعت پتروشیمی

 

 

3- برقراری ارتباط میان دانشگاهیان با مدیران صنایع مختلف پتروشیمی کشور در نمایشگاه ایران پلاست

 

 

4- طرح دغدغه‌های مدیران صنعتی با دانشگاهیان پیرامون توسعه صنعت پتروشیمی و برقراری ارتباط میان صنایع بالادستی و پایین دستی

 

 

5- درک اهمیت ارتباط میان صنایع بالا دستی و پایین دستی

 

 

6-آشنایی دانشجویان با محیط کاری و شرایط آب و هوایی عسلویه

 

 

 

 

 

تداوم این بازدیدها و حفظ ارتباط برقرار شده میان صنعت و دانشگاه دارای اهمیت بیش‌تری است و امید است که این ارتباط منجر به رشد و توسعه تمامی صنایع کشور گردد و هر روز شاهد پیشرفت کشورمان باشیم.

 

12 مهر 1396 / تعداد نمایش : 346