متن کامل خبر


 
انجمن علمی دانشجویی مهندسی پلیمر برگزار می کند: بازدید علمی یک روزه از پتروشیمی شازند
27 بهمن 1395 / تعداد نمایش : 112