متن کامل خبر


 
انجمن علمی دانشجویی مهندسی پلیمر برگزار می کند: بازدید علمی یک روزه از پتروشیمی شازند

خلاصه خبر: بازدید علمی

27 بهمن 1395 / تعداد نمایش : 677