متن کامل خبر


 
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقاي حسام برزویی، گروه شیلات فرآوری

خلاصه خبر: فعاليت زيستي متابوليت هاي ثانويه و پلي ساكاريدهاي محلول در آب سنبل آبي (Eicchornia crassipes) در مهار فعاليت آنزيم آلفا آميلاز و واكنش هاي اكسيداسيون.

  • عنوان: فعاليت زيستي متابوليت هاي ثانويه و پلي ساكاريدهاي محلول در آب سنبل آبي (Eicchornia crassipes) در مهار فعاليت آنزيم آلفا آميلاز و واكنش هاي اكسيداسيون.
  • ارائه‌کننده: حسام برزویی
  • استاد راهنما: دکتر مهدی طبرسا
  • استاد ناظر داخلی اول: دکتر سید فخرالدین حسینی
  • استاد ناظر خارجی اول: دکتر حسن احمدی
  • استاد مشاور اول: دکترمسعود رضایی
  • نماینده تحصیلات تکمیلی: دکتر سید فخرالدین حسینی
  • مکان: سالن دفاع علوم دریایی
  • تاریخ: 12/12/96
  • ساعت: 13

چکیده TEXT
کلمات کلیدی TEXT

12 اسفند 1396 / تعداد نمایش : 354