متن کامل خبر


 
جلسه دفاع از رساله: آقا ي سید مصطفی مسلمی سید محله، گروه جنگل-مهندسی جنگل

خلاصه خبر: اثر تیپ های مختلف جنگلی بر تنوع زیستی گیاهی وپویایی انتشار گازهای گلخانه ای در جنگلهای هیرکانی مرکزی

 • عنوان: اثر تیپ¬های مختلف جنگلی بر تنوع زیستی گیاهی وپویایی انتشار گازهای گلخانه ای در جنگلهای هیرکانی مرکزی
 • ارائه‌کننده: سید مصطفی مسلمی سید محله
 • استاد راهنما: دکترسید غلامعلی جلالی
 • استاد ناظر داخلی اول: دکتر مسلم اکبری نیا
 • استاد ناظر داخلی دوم: دکتر مسعود طبری
 • استاد ناظر خارجی اول: دکتر علی صالحی
 • استاد ناظر خارجی دوم: دکتر حسن پور بابایی
 • استاد مشاور اول: دکتریحیی کوچ
 • استاد مشاور دوم: TEXT
 • نماینده تحصیلات تکمیلی: دکتر سید جلیل علوی
 • مکان: سالن دفاع (کاخ)
 • تاریخ: 15/11/96
 • ساعت: 13

چکیده
کلمات کلیدی

14 بهمن 1396 / تعداد نمایش : 430