متن کامل خبر


 
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقای ایمان پژوهان، گروه مهندسی جنگل

خلاصه خبر: طراحی نزدیک به بهینه خط پروژه با استفاده از الگوریتمهای فراابتکاری و شبیه سازی ساخت جاده جنگلی با بکارگیری لیزر اسکنر زمینی (TLS) و امکان سنجی استفاده از داده های رادار نفوذی (GPR).

 • عنوان: طراحی نزدیک به بهینه خط پروژه با استفاده از الگوریتم های فراابتکاری و شبیه سازی ساخت جاده جنگلی با بکارگیری لیزر اسکنر زمینی (TLS) و امکان سنجی استفاده از داده¬های رادار نفوذی (GPR).
 • ارائه‌کننده: ایمان پژوهان
 • استاد راهنما: دکتراکبر نجفی
 • استاد ناظر داخلی اول: دکتر یحیی کوچ
 • استاد ناظر داخلی دوم: دکتر جلیل علوی
 • استاد ناظر خارجی اول: دکتر علیرضا عرب امیری
 • استاد ناظر خارجی دوم: دکتررامین نقدی
 • استاد مشاور اول: دکترابوالقاسم کامکاری روحانی
 • استاد مشاور دوم: دکترجواد وحیدی
 • نماینده تحصیلات تکمیلی: دکتر امید اسماعیل زاده
 • مکان: سالن دفاع (کاخ)
 • تاریخ: 6/8/96
 • ساعت: 30/9صبح

چکیده
کلمات کلیدی

2 آبان 1396 / تعداد نمایش : 700