متن کامل خبر


 
الهام عربی، مدیریت بازرگانی

خلاصه خبر: اطلاعیه دفاع از پایان نامه خانم الهام عربی رشته مدیریت بازرگانی

ارائه کننده: الهام عربی
گرايش: مدیریت بازرگانی- بازرگانی بین الملل

عنوان پایان نامه: تاثیر تجربه مشتری بر قصد خرید مشتری: بررسی نقش تعدیل گری ارزش ادراک شده و وفاداری مشتری(مورد مطالعه به مشتریان صنعت غذایی)
اعضاي هيات داوران نام و نام خانوادگي
1- استاد راهنما: دکتر اسدا.. کردنائیج
2- استاد مشاور: دکتر فرشته منصوری
3-داور داخلی: دکتر اصغر مشبکی اصفهانی
4- داور خارجی: دکتر سید مجتبی محمود زاده
 
مکان: دانشکده علوم انسانی، طبقه سوم، سالن جلسات دانکشده مدیریت و اقتصاد
تاریخ: دوشنبه 1397/3/7 ساعت  09:00
7 خرداد 1397 / تعداد نمایش : 278