متن کامل خبر


 
دویست و هفتمین نشست دانایی افزایی (ندا)

خلاصه خبر: دویست و هفتمین نشست دانایی افزایی با حضور خانم دکتر آخوندزاده و خانم رقیه خشا برگزار می گردد:

ارائه کننده: خانم دکتر الهام آخوندزاده
موضوع: علوم داده و کاربردهای آن در سلامت

استادیار فناوری اطلاعات،دانشکده مهندسی صنایع و سیستم‏ها، دانشگاه تربیت مدرس


ارائه کننده: خانم رقیه خشا
موضوع: طراحی سامانه مداخله هوشمند خودمدیریتی آسم بر پایه سلامت همراه

 

پژوهشگر مهندسی سیستم‌های سلامت، دانشجوی دکترای مهندسی فناوری اطلاعات، دانشگاه تربیت مدرس


 
مکان: سالن 351
تاریخ: دوشنبه 1397/2/24 ساعت  13:30
24 اردیبهشت 1397 / تعداد نمایش : 314