متن کامل خبر


 
سریرا فرهنگی، مدیریت بازرگانی

خلاصه خبر: اطلاعیه دفاع از پایان نامه خانم سریرا فرهنگی رشته مدیریت بازرگانی

ارائه کننده: خانم سریرا فرهنگی
گرايش: مدیریت بازرگانی- بازرگانی بین الملل

عنوان پایان نامه: مطالعه تاثیر کیفیت خدمات و بازاریابی سبز بر عملکرد برند از طریق ارزش ویژه برند و مسئولیت پذیری اجتماعی
اعضاي هيات داوران نام و نام خانوادگي
1- استاد راهنما: دکتر اصغر مشبکی اصفهانی
2- استاد مشاور: دکتر سید حمید خداداد حسینی
3-داور داخلی: دکتر فرشته منصوری موید
4- داور خارجی: دکتر محمد حقیقی
 
مکان: دانشکده علوم انسانی، طبقه سوم، سالن جلسات دانکشده مدیریت و اقتصاد
تاریخ: دوشنبه 1397/2/24 ساعت  14:30
24 اردیبهشت 1397 / تعداد نمایش : 278