متن کامل خبر


 
امیرکامران کیامهر،مدیریت سیستم ها

خلاصه خبر: اطلاعیه دفاع از رساله

ارائه کننده: آقای امیرکامران کیامهر
گرايش: مدیریت سیستم ها

عنوان رساله : طراحی سبد کسب و کار در صنعت نفت و گاز با رویکرد زنجیره ارزش
اعضاي هيات داوران نام و نام خانوادگي
1- استاد راهنما: دکتر عادل آذر
2- استاد مشاور: دکتر محمود دهقان نیری
 
 
مکان: دانشکده علوم انسانی، طبقه سوم، سالن جلسات دانشکده مدیریت و اقتصاد
تاریخ: دوشنبه 1397/02/10 ساعت 10
9 اردیبهشت 1397 / تعداد نمایش : 311