متن کامل خبر


 
بهاره اکبری، مدیریت بازرگانی

خلاصه خبر: اطلاعیه دفاع از پایان نامه خانم بهاره اکبری رشته مدیریت بازرگانی

ارائه کننده: خانم بهاره اکبری
گرايش: مدیریت بازرگانی - بازرگانی بین الملل

عنوان پایان نامه: تاثیر هوشمندی رقابتی بر عملکرد بانک های تجاری: نقش اثربخشی بازاریابی، نوآوری و مزیت رقابتی
اعضاي هيات داوران نام و نام خانوادگي
1- استاد راهنما: دکتر فرشته منصوری موید
2- استاد مشاور: دکتر پرویز احمدی
 
مکان: دانشکده علوم انسانی، طبقه سوم، سالن جلسات دفاع 
تاریخ: دوشنبه 1396/11/30 ساعت  15:00
30 بهمن 1396 / تعداد نمایش : 463