متن کامل خبر


 
نرگس فرجی،مدیریت بزرگانی

خلاصه خبر: اطلاعیه دفاع از پایان نامه خانم نرگس فرجی رشته مدیریت بازرگانی

ارائه کننده: خانم نرگس فرجی
گرايش: مدیریت بازرگانی - بازرگانی بین الملل

عنوان پایان نامه: بررسی موانع و اولویت بندی بازارهای صادراتی میوه خشک ایران
اعضاي هيات داوران نام و نام خانوادگي
1- استاد راهنما: دکتر سید حمید خداداد حسینی
2- استاد مشاور: دکتر اصغر مشبکی اصفهانی
 
مکان: دانشکده علوم انسانی، طبقه سوم، سالن جلسات دانشکده مدیریت و اقتصاد
تاریخ: شنبه 1396/11/30 ساعت  13:00
30 بهمن 1396 / تعداد نمایش : 369