متن کامل خبر


 
اطلاعیه دفاع از پایان نامه آقای احمد خانی رشته مدیریت دولتی

خلاصه خبر: اطلاعیه دفاع از پایان نامه آقای احمد خانی رشته مدیریت دولتی

اطلاعیه دفاع از پایان نامه  

آقای احمد خانی

رشته مدیریت دولتی

روز: یک شنبه 14/8/1396 ساعت 10:30

استاد راهنما:دکتر جلیل دلخواه

مکان:دانشکده علوم انسانی، طبقه سوم، سالن جلسات دانشکده مدیریت و اقتصاد

 

10 آبان 1396 / تعداد نمایش : 499