متن کامل خبر


 
اطلاعیه دفاع از رساله دکتری خانم رقیه ابدالی رشته مدیریت دولتی

خلاصه خبر: اطلاعیه دفاع از رساله دکتری خانم رقیه ابدالی رشته مدیریت دولتی

اطلاعیه دفاع از رساله دکتری 
خانم رقیه ابدالی
رشته مدیریت دولتی
استاد راهنما:دکتر احمد علی خائف الهی
استاد مشاور اول : دکتر حسن دانایی فرد
استاد مشاور دوم : دکتر پرویز احمدی
روز: چهارشنیه  1396/11/7 ساعت 17 
مکان:دانشکده علوم انسانی، طبقه سوم، سالن جلسات دانشکده مدیریت و اقتصاد
 
11 مهر 1396 / تعداد نمایش : 993