متن کامل خبر


 
پانزدهمین جلسه هم اندیشی استادان دانشکده کشاورزی برگزار شد.

خلاصه خبر: به گزارش روابط عمومی دانشکده، در روز چهارشنبه مورخ 97/2/05پانزدهمین جلسه­ی هم ­اندیشی استادان دانشکده کشاورزی؛ پیرو موضوع «اقتصاد مقاومتی» ؛ با حضور حجت­ الاسلام والمسلمین آقای دلنواز، نماینده دفتر نهاد مقام معظم رهبری در دانشکده، خانم دکتر چوبچیان، دبیر جلسات هم­ اندیشی در دانشکده و جمعی از اساتید برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی دانشکده، در روز چهارشنبه مورخ 97/2/05پانزدهمین جلسه­ی هم ­اندیشی استادان دانشکده کشاورزی؛ پیرو موضوع «اقتصاد مقاومتی» ؛ با حضور حجت­ الاسلام والمسلمین آقای دلنواز، نماینده دفتر نهاد مقام معظم رهبری در دانشکده، خانم دکتر چوبچیان، دبیر جلسات هم­اندیشی در دانشکده و جمعی از اساتید برگزار شد. در این جلسه پس از تلاوت آیاتی از کلام­ا... مجید،  ابتدا آقای دکتر مسعود بیژنی، عضو هیأت علمی گروه ترویج و آموزش کشاورزی، به ارائه نقطه نظرات خویش پرداخت. وی در بخشی از سخنان خود اظهار داشت که: در راستای تحقق اهداف «اقتصاد مقاومتی» به ویژه در رابطه با استفاده بهینه از منابع داخلی و ارز آوری به درون کشور و همچنین ایجاد اشتغال برای دانشجویان نیاز به کار کشاورزی، یکی از مهمترین اقدامات، تمرکز و توجه به مقوله «کشاورزی فراسرزمینی» است. در این راستا، باید اذعان داشت که یکی از مهمترین عرصه­های کشاورزی فراسرزمینی، جذب، پرورش و نگهداشت دانشجویان خارجی در نظام آموزش عالی کشاورزی است. آقای دکتر بیژنی در ادامه افزود: امروزه، کشورهای پیشگام با تولید و توسعه علم در زمینه کشاورزی، دانشجویان را از دیگر کشورها جذب نموده و دانش و تجربه خود را به اشتراک می­گذارند. بر این اساس، با توجه به پیشرفت­های اخیر ایران در زمینه­های مختلف علمی و فناوری، این موضوع در حال حاضر، به عنوان یک ضرورت مطرح است. پر واضح است که این مقوله به نوبه خود دارای نقاط قوت، ضعف، فرصت­ها و تهدیداتی است که باید با در نظر گرفتن آن­ها اقدام به جذب دانشجویان دیگر کشورها نمود. آقای دکتر بیژنی هدف از ارائه پژوهش خود را، شناسایی چالش­های جذب و پرورش دانشجویان خارجی در نظام آموزش عالی کشاورزی ایران و ارائه راهبردهای لازم در این زمینه دانست و گفت: پژوهش حاضر از نظر نوع تحقیق، کاربردی، از نظر پارادایم تحقیق، کیفی و از نظر روش تحقیق، توصیفی است که با استفاده از فن دلفی کلاسیک در سه مرحله انجام گرفت. نمونه مورد مطالعه که به صورت هدفمند انتخاب شدند، اعضای هیأت علمی و دانشجویان دکتری کشاورزی بودند (18= n). در این راستا، مهمترین نقاط قوت، ضعف، فرصت­ها و تهدیدهای جذب و پرورش دانشجویان خارجی در نظام آموزش عالی کشاورزی ایران از دیدگاه پاسخگویان شناخته شدند و در انتها میانگین امتیازات هر چهار بخش، با تحلیل ماتریس SWOTمحاسبه شد و یافته­ها نشان داد که نقطه برآیند حاصل از تحلیل ماتریس SWOTدر ناحیه WO(راهبرد محافظه­کارانه) قرار گرفت. شایان ذکر است سپس آقای دکتر بیژنی به ارائه­ی راهبردهای پیشنهادی خود بر اساس جدولی که بر پایه­ی این پژوهش تهیه و تنظیم شده بود، پرداخت. در ادامه نیز جلسه به صورت پرسش و پاسخ، ارائه راهکارها، نظرات و پیشنهادات مختلف از طرف سایر اعضای هیأت علمی ادامه یافت و در بخش کوتاهی از این قسمت، آقای دکتر حامد نجفی علمدارلو، عضو هیأت علمی گروه اقتصاد کشاورزی، اظهار داشت: جذب دانشجویان خارجی یکی از شاخص­های مهم در ارتقای تراز دانشگاه در سطح بین­المللی است، اما به نظر می­رسد که ارتباط آن با مبحث اقتصاد مقاومتی کمی تأمل برانگیز است. در اقتصاد مقاومتی، بیشتر تکیه بر توان داخلی است جهت کم اثر کردن تهدیدات خارجی که اقتصاد کشور را متأثر می­سازد، اما بحث حذف دانشجویان خارجی در قالب الگوی کشاورزی فراسرزمینی را باید در بافت دیگری مورد بحث قرار داد.

     گفتنی است که در پانزدهمین جلسه هم ­اندیشی استادان دانشکده کشاورزی، همچنین آقایان دکتر موسوی، دکتر آقاعلیخانی، دکتر میرفخرایی، دکتر وکیل­پور، دکتر احمدی، دکتر میرلطیفی و دکتر واعظ در رابطه با موضوع جلسه به ارائه سخنرانی پرداختند.

16 اردیبهشت 1397 / تعداد نمایش : 351