متن کامل خبر


 
نحوه انتخاب دانشجویان نمونه دانشگاه‌های سراسر كشور سال تحصیلی1396 -1395، وزارت علوم و وزارت بهداشت اعلام شد.

خلاصه خبر: به منظور شناسایی و معرفی الگوی مناسب دانشجویی، افزایش مراتب معنوی وتشویق دانشجویان به پایبندی و گسترش اصول و ارزش‌های اسلامی و با هدف افزایش تحرک و شادابی اجتماعی و شناسایی استعدادهای برتر علمی فرهنگی، انتخاب و معرفی دانشجویان نمونه دانشگاه‌های سراسر كشور به شرح ذیل برگزار می‎شود:

به منظور شناسایی و معرفی الگوی مناسب دانشجویی، افزایش مراتب معنوی وتشویق دانشجویان به پایبندی و گسترش اصول و ارزش‌های اسلامی و با هدف افزایش تحرک و شادابی اجتماعی و شناسایی استعدادهای برتر علمی فرهنگی، انتخاب و معرفی دانشجویان نمونه دانشگاه‌های سراسر كشور به شرح ذیل برگزار میشود:

 تاریخ ثبت نام  

ثبت نام  از طریق:

15/07/96 تا 30/07/96

 الف- سایت انتخاب دانشجوی نمونه


ب- سایت دانشگاه تربیت مدرس- معاونت دانشجویی - مدیریت دانشجویی
http://www.modares.ac.ir/studentAffair

زمان برگزاری مراسم و معرفی و تقدیر از دانشجویان نمونه كشور توسط مقامات كشوری از سوی وزارت متبوع اعلام خواهد شد.
دانشجویان عزیز بایستی پس از مطالعه آئین نامه موارد ذیل را رعایت نمایند:

1-       اخذ تأییدیه‌های مورد نیاز

2-        ثبت نام از طریق سامانه

3-       تهیه پرینت از هر صفحه بلافاصله پس از درج اطلاعات در سامانه مربوط  

4-       ایجاد یک ستون در کنار هر جدول در برگ پرینت گرفته شده ، تحت عنوان "شماره پیوست" و نوشتن شماره هر پیوست در آن ستون

5-       درج شماره پیوست ها به همان ترتیبی که در جداول مربوط ذکر شده بر روی تصاویر مدارک پیوستی

6-       درج پایگاه ثبت مقاله  و تعیین ضریب ( شاخص) تاثیر مقاله (impact factor) بر روی فتوکپی آن

7-        تحویل مدارک حداکثر تا تاریخ 30/07/96، به ستاد اجرایی انتخاب دانشجوی نمونه دانشگاه واقع در طبقه اول ساختمان خوارزمی- مدیریت امور دانشجویی اتاق (102)
 با توجه به شرایط تعیین شده توسط مراجع ذیربط تاریخ ثبت نام و بررسی مدارك تمدید نمی شود.

مدارک مورد نیاز:
الف) تایید معدل و تعداد واحدهای گذرانده توسط اداره کل آموزش (طبقه سوم ساختمان آموزش اتاق 415)
ب) تایید موارد پژوهشی توسط معاونت پژوهشی دانشگاه (طبقه اول ساختمان مرکزی اتاق 104)
ج) تایید فعالیت‌های فرهنگی توسط اداره امور فرهنگی دانشگاه ( طبقه اول ساختمان خوارزمی ، روبروی پله ها)

نكات مهم:
  - مدارك ارسال شده دانشجویان عودت داده نخواهد شد.
  - دقت در تایپ و شماره‌گذاری مدارك  پیوست‌ و تأیید معدل و واحدهای گذرانده و سایر مدارك كه به صورت كپی و پرینت ارائه می‌شود و برابر اصل نمودن آن توسط سازمان‌ها و واحدهای مربوطه و ارائه یک قطعه عكس 4
×3  الزامی است.
  - بدیهی است پرونده‌هایی كه به صورت ناقص تحویل ستاد شود قابل بررسی نبوده و از دستور كار خارج می‌شود.

ستاد اجرایی انتخاب دانشجوی نمونه دانشگاه

 

18 مهر 1396 / تعداد نمایش : 578