متن کامل خبر


 
مطالعات آب زیرزمینی در طرح توسعه حرم حضرت امام حسین (ع) به گروه مهندسی منابع آب دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس محول گردید.

خلاصه خبر: به گزارش روابط عمومی دانشکده، مطالعات آب زیرزمینی در طرح توسعه حرم مطهر حضرت سیدالشهداء امام حسین (ع) در شهر مقدس کربلا با هدف مدل سازی عددی کمیت و کیفیت آب زیرزمینی محدوده مطالعه به گروه مهندسی منابع آب دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس با مدیریت آقای دکتر کتابچی محول گردید.

به گزارش روابط عمومی دانشکده، مطالعات آب زیرزمینی در طرح توسعه حرم مطهر حضرت سیدالشهداء امام حسین (ع) در شهر مقدس کربلا با هدف مدل سازی عددی کمیت و کیفیت آب زیرزمینی محدوده مطالعه به گروه مهندسی منابع آب دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس با مدیریت آقای دکتر کتابچی محول گردید.

گفتنی است که با توجه به بالا بودن سطح آب زیرزمینی در محدوده طرح توسعه حرم امام حسین (ع)و آلودگی‌های موجود در آن، اقدامات و فعالیت‌های عمرانی این طرح می‌تواند فرایند و برنامه‌های توسعه را متأثر سازد و موجب بروز تغییرات در عمق آب زیرزمینی، وضعیت آلودگی‌ها و نحوه انتشار آنها، آثار نامطلوب محیط‌زیستی و آثار سوء روی اماکن مراکز زیارتی در محدوده شهر مقدس کربلا گردد. لذا مطالعات علمی و عملی آب زیرزمینی در برنامه طرح‌توسعه حرم حضرت امام حسین (ع)، توسط گروه مهندسی منابع آب انجام خواهد شد.

از مهم ترین اهداف این مطالعه می توان به موارد زیر اشاره کرد:

(1) تحلیل و تفسیر نتایج پایشمیدانی کیفیتآبزیرزمینی

(2) توسعه مدل کمی و کیفی آب زیرزمینی محدوده مورد مطالعه در شهر مقدس کربلا

(3) بررسی تأثیرات طرح توسعه حرم مطهر روی تغییرات سطح آب زیرزمینی در نقاط مجاور محل پروژه، بخصوص محل مرقد مطهر امام حسین (ع)

(4) بررسی تأثیرات طرح توسعه بر روند حرکت آب زیرزمینی و انتقال آلودگی در محدوده مورد مطالعه

(5) ارائه راهكارهایی بر اساس نتایج شبیه‌سازی­ها؛ برای مدیریت صحیح تغییرات محتمل در وضعیت آب زیرزمینی و حداقل نمودن تبعات محیط‌زیستی برنامه­های توسعه.

18 مهر 1396 / تعداد نمایش : 629