صنایع غذایی


 

گروه علوم ومهندسی صنایع غذایی به عنوان یکی از شاخه های رشته مهندسی کشاورزی ازسال 1363 در دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس تأسیس و در 10 سال اخیر تعداد160 نفر فارغ التحصیل در مقطع کارشناسی ارشد و تعداد32 نفر فارغ التحصیل دوره دکتری داشته است.
همچنین در حال حاضر تعداد 26 نفردر مقطع دکتری و تعداد 22 نفر در مقطع کارشناسی ارشد در این گروه مشغول به تحصیل هستند.
گروه علوم و مهندسی صنایع غذایی دانشگاه تربیت مدرس تاکنون تنها در گرایش فناوری مواد غذایی پذیرش دانشجوی کارشناسی ارشد و دکتری داشته است.
دانش آموختگان این گروه در زمینه¬های مختلف زیر آموزش دیده و قادر خواهند بود در بخش های مختلف صنایع غذایی کشور مشغول به کار، پژوهش و یا تدریس شوند.

  • بررسی و تحقیق در زمینه های علوم پایه مرتبط با علوم غذایی مانند: میکروبیولوژی غذایی، شیمی مواد غذایی ، بیوشیمی مواد غذایی و بیوتکنولوژی
  • فرآیند های مختلف در نگهداری، تبدیل و فرمولاسیون مواد غذایی
  • استفاده بهینه از مواد اولیه کشاورزی و دامی وکاهش ضایعات در تبدیل محصولات کشاورزی
  • تولید محصولات تخمیری
  • بررسی و تحقیق در خصوص بسته بندی محصولات غذایی مختلف و افزایش قابلیت نگهداری و ماندرگای آن‌ها
  • بررسی و تحقیق در زمینه های افزایش کیفیت مواد غذایی و محصولات غذایی وسلامت آن در ارتباط با مصرف کننده و..

در این گروه اکنون چهار نفر استاد، یک نفر دانشیار ویک نفر استادیار به عنوان اعضای هیأت علمی مشغول به کار می¬باشند و مدیران گروه از ابتدا تاکنون به شرح زیر می باشد.

رديف نام و نام خانوادگی شروع مدیریت پایان مدیریت مدت مدیریت
1 دکتر منوچهر وثوقی 63 73 10
2 دکتر محمد رضا کوشکی 73 76 3
3 دکتر محمد علی سحری 77 80 3
4 دکتر محمد حسین عزیزی تبریززاد 80 82 2
5 دکتر محسن برزگر 82 84 2
6 دکتر زهره حمیدی 84 87 3
7 دکتر محسن برزگر 87 89 2
8 دکتر محمد حسین عزیزی تبریززاد 89 93 4
9 دکتر محسن برزگر 93 95 2
10 دکتر زهره حمیدی اصفهانی 95 تاکنون