ارتباط با ما


 
  • :اتوبان تهران - كرج، كيلومتر 17، بعد از پيكان‌شهر، بلوار پژوهش، دانشكده كشاورزی
  • :14115-336
  • :44580500
  • :44196524
  • :dean-gri@modares.ac.ir
  • :agr.modares.ac.ir