حوزه ریاست


 
ریاست دانشکده


علی اصغر طالبی كهدوئی
معاون دانشجویی و فرهنگی


مجید آقاعلیخانی
معاون اداری و مالی


سید ابوالقاسم مرتضوی
معاون پژوهشی


غلام حسن نجفی
معاون آموزشی


رسول واعظ ترشیزی

مدیران گروه‌ها


بیوتکنولوژی کشاورزی


نیما احمدی
باغبانی


علیرضا بابایی
حشره‌شناسی کشاورزی


حمیدرضا حاجی قنبر
صنایع غذایی


زهره حمیدی اصفهانی
مهندسی مکانیک بیوسیستم


محمدهادی خوش تقاضا
خاک‌شناسی


رسول راهنمائی
پرورش و مدیریت طیور


فرید شریعتمداری
بیماری‌شناسی گیاهی


ناصر صفائی
ترویج و آموزش کشاورزی


عنایت عباسی
ژنتیک و به‌نژادی گیاهی


قاسم كریم زاده
سازه‌های آبی


جمال محمدولی سامانی
زراعت


سید علی محمد مدرس ثانوی
اقتصاد کشاورزی


سید ابوالقاسم مرتضوی
مهندسی منابع آب


سعید مرید
دامپروری


علی اكبر مسعودی
آبیاری و زهکشی


سید مجید میرلطیفی