access deny [119]

متن کامل خبر


 
معارفه دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری ورودی ١٣٩٦ برگزار شد

خلاصه خبر: معارفه دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری بخش مهندسی مواد ورودی ١٣٩٦ برگزار شد.

جلسه معارفه دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری ورودی 1396 روز شنبه 1396/07/03با حضور رئیس دانشکده فنی و مهندسی، رئیس بخش مهندسی هیات علمی و کارکنان برگزار گردید. آقای دکتر عبداله زاده رئیس محترم دانشکده و آقای دکتر مالک در این جلسه سخنرانی داشتند. تاریخ جلسه های معارفه دانشمواد، مدیران گروه ، اعضای جویان گروه های تخصصی با مدیران گروه اعلام گردید. هدف از این چلسات آشنایی بهتر دانشجویان با گروه، اعضای هیات علمی، قوانین و مقررات آموزشی و پژوهشی و ... می باشد. همچنین دبیر انجمن مهندسی مواد آقای حامد پارسائیان توضیحات مفیدی راجع به فعالیت انجمن های دانشجویی ارائه و دانشجویان جدید را جهت شرکت و همکاری در این انجمن ها ترغیب نمودند.

 

3 مهر 1396 / تعداد نمایش : 1639