متن کامل خبر


 
بازدید از شرکت مالیبل سایپا

خلاصه خبر: دانشجویان بخش مهندسی مواد از شرکت مالیبل سایپا بازدید نمودند.

تعداد 20 نفر از دانشجویان بخش مهندسی مواد دانشگاه تربیت مدرس به همراه آقای دکتر نفاخ موسوی روز چهارشنبه 1397/01/22از کارخانه مالیبل سایپا بازدید کردند. در این بازدید که چهار ساعت به طول انجامید دانشجویان با فعالیت ها و محصولات شرکت آشنایی پیدا کردند.

26 فروردین 1397 / تعداد نمایش : 732