متن کامل خبر


 
آشنایی با دوره ایمنی و کار در آزمایشگاه

خلاصه خبر: دوره ایمنی در روز سه شنبه ١٣٩٦/١٢/١٦ برای دانشجویان مهندسی مواد برگزار گردید.

دوره ایمنی دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری بخش مهندسی مواد روز چهارشنبه 1396/12/16 از ساعت 8:30 در سالن 351 دانشکده فنی و مهندسی برگزار گردید. در این دوره خانم فرهنگیان مسئول آزمایشگاه ایمنی و آقای دکتر امین یوردخانی عضو هیأت علمی گروه سرامیک مسائل ایمنی، چگونگی استفاده از اسیدها، دستگاه ها و تجهیزات آزمایشگاهی را توضیح دادند. بیش از 95% دانشجویان بخش مهندسی مواد در این جلسه حضور داشتند. همچنین از آتش نشانی دانشگاه جهت ارائه اصول حریق دعوت به عمل آمد. همکاران آتش نشانی به صورت عملی نحوه خاموش نمودن آتش را آموزش دادند. همچنین تعدادی از دانشجویان هم خاموش کردن حریق را تجربه نمودند.

قابل ذکر است آموزش اطفاء حریق در محوطه دانشگاه انجام گردید
16 اسفند 1396 / تعداد نمایش : 565