متن کامل خبر


 
بازدید دانشجویان بخش مهندسی مواد از شرکت فارسکو -١٣٩٦/٠٩/٢١

خلاصه خبر: بازدید دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری بخش مهندسی مواد از شرکت فارسکو برگزار گردید.

دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری گروه های خوردگی و شناسایی و انتخاب بخش مهندسی مواد دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه تربیت مدرس روز سه شنبه 1396/09/21 از شرکت هواپیمایی فارسکو بازدید نمودند. این بازدید تحت سرپرستی آقای دکتر سیدمحمدمهدی هادوی عضو هیات علمی بخش مهندسی مواد انجام شد. در این بازدید دانشجویان از نزدیک با قسمت های مختلف شرکت هواپیماسازی آشنا شدند و اطلاعات مفید و به روزی از فعالیت های شرکت به دست آورند.

22 آذر 1396 / تعداد نمایش : 1794