متن کامل خبر


 
اصلاح ساختار دانشکده علوم و فناوری های بین رشته ای تصويب شد

خلاصه خبر: در نشست شوراي دانشگاه كه با حضور رييس، ‌معاونان و روساي دانشكده ها دوم اسفند ماه برگزار شد،‌ اصلاح ساختار دانشکده علوم و فناوری های بین رشته ای به تصويب رسيد.

در نشست شوراي دانشگاه كه با حضور رييس، ‌معاونان و روساي دانشكده ها دوم اسفند ماه برگزار شد،‌ اصلاح ساختار دانشکده علوم و فناوری های بین رشته ای به تصويب رسيد.
در اين نشست دكتر احمدي رييس دانشگاه با بيان اخبار مهم دانشگاه طي دو هفته اخير به انتخاب دكتر سمنانيان به عنوان استاد نمونه كشوري، كسب عنوان شايسته تقدير در جشنواره خوارزمي از سوي دكتر شجاعي زند و برنده جايزه كتاب سال از سوي دكتر آقا گل زاده اشاره و تصريح كرد: اين موفقيت هاي مهم از سوي اعضاي هيات علمي دانشگاه، افتخاري براي تمام دانشگاه است و ما به داشتن چنين اساتيد عالمي افتخار مي كنيم.
وي با اشاره به برگزاري نشست دانشگاه هاي بزرگ كشور اظهار داشت: در اين نشست در خصوص تصويب مساله ماليات پژوهش در دانشگاه ها به صورت 5 درصد در صحن و كميسيون هاي مجلس اطلاع رساني شد.
در ادامه اعضاي شورا در خصوص ماليات 5 در صد پژوهش، بحث كارآفريني و اشتغال در كشاورزي، سقف حق التدريس اساتيد،‌ تعطيلي خوابگاهها در تعطيلات نوروز، مرخصي كارمندان،‌ سوابق بيمه اي اعضاي هيات علمي و كارمندان و ... مطالبي را عنوان كردند.
سپس اصلاح ساختار دانشکده علوم و فناوری های بین رشته ای از سوي دكتر حسينخاني مطرح شد.
رييس دانشگاه در ابتداي اين بحث اظهار كرد: دانشكده فناوري هاي برتر دانشگاه از جهت عدم موفقيت در رسيدن به اهداف و افق هاي بين رشته اي كه براي آن تعريف شده بود، با اصلاحاتي مواجه شد و پس از تصويب آيين نامه جديد، ‌قرار شد تا اين دانشكده به مركز آموزشي و پژوهشي تبديل شود. اين موضوع در كميسيون دايمي هيات امنا مورد بررسي قرار گرفت و با توجه به فعاليت هاي آموزشي تعريف شده براي اين مركز، با حفظ نام دانشكده براي آن موافقت به عمل آمد تا به صورت آزمايشي به مدت 2 سال در قالب دانشكده فعاليت نمايد و در صورت عدم رضايت پس از مدت تعيين شده به صورت مركز ادامه فعاليت دهد.
وي افزود: موتور پيشران مربوط به طرح تحول راهبردي دانشگاه،‌ اين دانشكده خواهد بود چون بيش از 50 درصد از فعاليت هاي نوين دانشگاه در افق هاي دانش و فناوري، مربوط به علوم و فناوري هاي بين رشته اي است لذا بايد از اين ظرفيت موجود در دانشگاه به خوبي استفاده كنيم.
دكتر حسينخاني نيز با توضيحاتي در اين باره خاطر نشان كرد: هدف از تغییر ماموریت این دانشکده، ايجاد گروههای علمی (آموزشی و پژوهشی) بین رشته ای مرتبط با فناوري‌هاي راهبردي و براي همگرايي و هم‌افزايي فعاليت‌های علمی بین رشته¬ای در دانشگاه و در راستای افق های ترسیم شده در طرح راهبردی دانشگاه می باشد. بر این اساس این دانشکده به عنوان محلانجام فعالیتهای بین رشته ای ویژه تعیین می گردد. حوزه های مدنظر برای این مرکز در موضوعات بین رشته ای از قبیل سيستمها و مواد پيشرفته، انرژيهاي نو و فناوري هاي زيستي و پزشکي می باشد. به منظور گسترش و تعمیق فعالیت های بین رشته ای در دانشگاه اعضای هیات علمی برجسته به دعوت و یا از طریق فراخوان به عنوان عضو هیات علمی وابسته(Second Affiliation) انتخاب می شوند.
در ادامه پس از بحث و بررسي موضوع از سوي اعضاي شورا، اصلاح ساختار دانشکده علوم و فناوری های بین رشته ای با اكثريت آرا به تصويب رسيد.
 

4 اسفند 1395 / تعداد نمایش : 1633