متن کامل خبر


 
گزارش برگزاری کارگاه آموزشی تحلیل بیزی داده‌های مقطعی و طولی با پاسخ شمارشی

خلاصه خبر: گروه آمار دانشکده علوم ریاضی دانشگاه تربیت مدرس به منظور ارتقا سطح علمی دانشجویان آمار دانشگاه های مختلف در زمینه تحلیل داده‌های طولی و مقطعی با پاسخ شمارشی، تصمیم به برگزاری یک دوره کارگاه آموزشی با تدریس دکتر مجتبی گنجعلی عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی و دکتر تابان باغفلکی عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس گرفت.

گروه آمار دانشگاه تربیت مدرس به منظور ارتقا سطح علمی دانشجویان دانشگاه های مختلف در زمینه تحلیل داده‌های طولی و مقطعی با پاسخ شمارشی، تصمیم به برگزاری یک دوره کارگاه آموزشی با تدریس دکتر مجتبی گنجعلی عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی و دکتر تابان باغفلکی عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس گرفت. این برنامه طی دو روز در روزهای بیست و پنجم و بیست و ششم شهریور ماه به مدت 14 ساعت در مرکز رشد دانشگاه تربیت مدرس برگزار شد. شرکت کنندگان این کارگاه دانشجویان آمار زیستی و آمار ریاضی از دانشگاه‌های مازندران، شهید بهشتی، دانشگاه تهران، دانشگاه تربیت مدرس و دانشگاه سبز‌وار در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری بودند. بعد از ارزیابی شرکت کنندگان بر اساس اندوخته¬های علمی آن¬ها در این کارگاه، گواهینامه مربوطه به آنها اعطاء شد.


لازم به اشاره است که فهرست کلی مطالب تدریس شده بشرح ذیل بود:

 • مقدمات آمار بیز و مقدمه‌ای بر winBUGS
 • مدل‌های رگرسیونی پواسونی برای تحلیل نرخ‌ها به همراه تحلیل بیزی چند مثال جالب و کاربردی در نرم‌افزار
 • مدل رگرسیونی پواسونی برای تحلیل نرخ‌ها به همراه مثال و کاربرد در نرم‌افزار
 • انواع مدل‌های پواسونی (تفاضلی،امیزه‌ای و دو متغیره) و کاربرهای آن‌ها
 • مفهوم بیش ‌پراکنش
 • مدل‌های دوجمله‌ای منفی،پواسون تعمیم یافته و انواع مدل‌های آماسیده در صفر
 • معیارهای انتخاب مدل بیزی
 • آماسیدگی در بیش از یک نقطه و کاربردهای آن
 • گمشدگی در داده‌های طولی شمارشی
 • تحلیل بیزی داده‌های طولی با پاسخ شمارشی
 • مثال‌هایی از کاربردهای طولی در نرم‌افزار

رویکرد آمورشی در این کارگاه باعث شد تا شرکت کنندگان بتوانند هم آموزش مناسبی در زمینه آمار بیزی و مدل بندی داده های طولی و مقطعی همراه با مثال‌های واقعی با رویکرد تحلیل مبتنی بر نرم افزار ‌winBUGS دریافت کنند و همچنین به تبادل ایده‌های خود با یکدیگر بپردازند. این کارگاه با استقبال دانشجویان دانشگاهی مختلف مواجه شد و شرکت کنندگان حاضر در این کارگاه خواستار برگزاری کارگاه‌های آموزشی در زمینه‌های مختلف تحلیل آماری در گرایش‌های مرتبط با رشته‌های آمار زیستی و آمار ریاضی شدند.

5 مهر 1396 / تعداد نمایش : 838