متن کامل خبر


 
بیست سومین جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی

خلاصه خبر: لینک وب سایت بیست سومین جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی، در صفحه " razi.research.ac.ir" و یا " razi.hbi.ir" یا "razifestival.ir" تحقیقاتی علوم پزشکی رازی، به آدرس نخست وب سایت دانشگاه فعال گردد.

دکترملک زاده رئیس هیأت اجرایی بیست و سومین جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی گفت: با توجه به استقبال داوطلبین جهت شرکت در این دوره از جشنواره، مهلت ثبت نام تا پایان وقت اداری 1396/08/30 تمدید گردید. فرایند ثبت نام با عضویت در سامانه جشنواره رازی و ارسال آثار بصورت الکترونیکی انجام میگردد. علاقمندان جهت ثبت نام می توانند به آدرس الکترونیکی razi.hbi.ir یا razifestival.ir و یاrazi.research.ac.ir مراجعه و نسبت به ارسال مدارک اقدام کنند.

23 آبان 1396 / تعداد نمایش : 369