متن کامل خبر


 
جلسه دفاع از پایان‌نامه: خانم زینب حاتمیان، گروه مامایی

خلاصه خبر: جهت شرکت درجلسه دفاع از پایان نامه خانم زینب حاتمیان دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته مامائی دانشکده علوم پزشکی حضور بهم رسانید. تاریخ جلسه: دوشنبه 96/08/15 ساعت: 15/30-13/30 مکان: دانشکده علوم پزشکی –شماره ۵– طبقه چهارم – سالن سمینار

  • استاد راهنما: سرکار خانم دکتر لیدا مقدم بنائم
  • استاد ناظر داخلی اول: سرکار خانم دکتر مینور لمیعیان
  • استادیار ناظر خارجی اول: سرکار خانم دکتر هدیه ریاضی
  • استاد مشاور اول: جناب آقای دکتر سارنگ یونسی
  • نماینده تحصیلات تکمیلی: سرکار خانم دکترشهیده جهانیان سادات محله
  • مکان: دانشکده علوم پزشکی –شماره 5– طبقه چهارم – سالن سمینار
  • تاریخ: دوشنبه 15/08/1396
  • ساعت: 13/30-15/30
10 آبان 1396 / تعداد نمایش : 408