متن کامل خبر


 
اخبار اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی

خلاصه خبر: دبیر خونه کمیته اخلاق در نیمه دوم الکترونیکی خواهد شد

 

  1. دبیرخانه کمیته اخلاق در نیمه دوم سال جاری الکترونیکی خواهد شد و گواهی شرکت اعضای هیأت علمی در کارگاه اخلاق در پژوهش یکی از مستندات ضروری جهت اخذ کد اخلاق برای پروپوزالهای دانشجویی می‌باشد،
  2. کمیته اخلاق در نظر دارد در آبان‌ماه جاری کارگاه اخلاق در پژوهش ویژه اعضای هیأت علمی برگزار نماید. تاریخ برگزاری متعاقباً اعلام خواهد شد.
  3. کمیته اخلاق در پژوهش‌های زیست پزشکی در شش ماهه اول سال جاری تعداد 100 پروپوزال دانشجویی را در جلسات غربالگری کمیته و کمیته اخلاق دانشگاه بررسی و کد اخلاق صادر نمود.
  4. جهت دسترسی به فرمها، دستورالعمل‌ها، راهنماهای اخلاق در پژوهش و لیست طرح‌هایی که کد اخلاق دریافت نمودند به آدرس زیر مراجعه نمایید

فرم‌ها و دستورالعمل‌ها

 

1 آبان 1396 / تعداد نمایش : 388