متن کامل خبر


 
دفاعیات اردیبهشت 1397

خلاصه خبر: 4 مورد دفاعیات فروردین ماه دانشکده علوم پایه

1- عنوان :طراحي وشناسايي ساختار نانو پروب هاي فلزي وكربني وبه كارگيري آن ها در تهيه حسگرهاي فلوئورساني شيميايي وزيستي

استاد راهنما: دکتر مجتبی شمسی پور

نام دانشجو :کرم مولایی

مقطع :دکتری

رشته :شیمی تجزیه

تاریخ دفاع:1/2/97

روز : شنبه

ساعت :15

مکان : اتاق همایش واقع در طبقه 1 - دانشکده علوم پایه

2- عنوان :بررسي خواص فيزيكي ابر رساناهاي دما بالاي پايه آهن به روش DMFT

استاد راهنما: دکتر احمد یزدانی

نام دانشجو :مهدی حسانی

مقطع :دکتری

رشته :فیزیک جامدات

تاریخ دفاع:5/2/97

روز : چهارشنبه

ساعت :11

مکان : اتاق همایش واقع در طبقه 1 - دانشکده علوم پایه

3- عنوان :ساخت و بررسي خواص كامپوزيت ايروژل تيتانيا- نانو ذره ي فلزي پلاسموني با امكان سنجي كاربردهاي آن  

استاد راهنما: دکتر ملک فر

نام دانشجو :سیما صدریه

مقطع :دکتری

رشته :فیزیک اتمی ومولکولی

تاریخ دفاع:24/2/97

روز : دوشنبه

ساعت :17

مکان : اتاق همایش واقع در طبقه 1 - دانشکده علوم پایه

 

4- عنوان :ساخت و بررسي خواص كامپوزيت ايروژل تيتانيا- نانو ذره ي فلزي پلاسموني با امكان سنجي كاربردهاي آن  

استاد راهنما: دکتر علی ایمان پور

نام دانشجو :افسانه پور شجاع

مقطع :کارشناسی ارشد

رشته :فیزیک جامدات

تاریخ دفاع:25/2/97

روز : سه شنبه

ساعت :9

مکان : اتاق همایش واقع در طبقه 1 - دانشکده علوم پایه

22 اردیبهشت 1397 / تعداد نمایش : 82