حوزه ریاست


 
ریاست دانشکده


نادر علی زاده مطلق عراقی
معاون آموزشی


ماشااله خامه چیان
معاون اداری و مالی


مجید قادری

روسای بخش‌ها


بخش فیزیک


علی باكوئی
بخش شیمی


علیرضا محجوب
بخش زمین‌شناسی


علی یساقی

مدیران گروه‌ها


ذرات بنیادی و نظریه میدان‌ها


علی ایمان پور
فیزیک اتمی مولکولی


علی باكوئی
شیمی فیزیک


سهیلا جوادیان فرزانه
شیمی آلی


اكبر حیدری
زمين‏ شناسی اقتصادی


ابراهیم راستاد
زمین‌شناسی مهندسی


غلامرضا شعاعی
پترولوژی


محمدرضا قربانی
شیمی تجزیه


احمد مانی ورنوسفادرانی
شیمی معدنی


علیرضا محجوب
فیزیک ماده چگال


احمد یزدانی
زمين‏ شناسی تكتونيك


علی یساقی