حوزه ریاست


 
هیات رئیسه

ریاست دانشکده

دکتر نادر علی زاده مطلق عراقی

مدیران گروه ها

دکتر احمد  مانی

دکتر احمد مانی
گروه شیمی تجزیه

دکتر علیرضا محجوب

دکتر علیرضا محجوب
گروه شیمی معدنی

دکتر رسول ملک‌ فر

دکتر رسول ملک‌ فر
گروه فیزیک اتمی مولکولی

دکتر احمد یزدانی

دکتر احمد یزدانی
گروه فیزیک ماده چگال

دکتر محمدرضا قربانی

دکتر محمدرضا قربانی
گروه پترولوژی

دکتر ابراهیم راستاد

دکتر ابراهیم راستاد
گروه زمين‏ شناسی اقتصادی

دکتر علی یساقی

دکتر علی یساقی
گروه زمين‏ شناسی تكتونيك

دکتر غلامرضا شعاعی

دکتر غلامرضا شعاعی
گروه زمین‌شناسی مهندسی

دکتر علی ایمان‌پور

دکتر علی ایمان‌پور
گروه ذرات بنیادی و نظریه میدان‌ها