متن کامل خبر


 
انتشار کتاب تازه توسط عضو هیات علمی گروه علوم تربیتی دانشگاه تربیت مدرس

خلاصه خبر: کتاب تازه ای توسط عضو هیات علمی گروه علوم تربیتی دانشگاه تربیت مدرس منتشر شد.

کتاب " شنیدن، درآمدی بر تدریس" مؤلف: جین کاترین ولا توسط مترجمان فاطمه زهرا احمدی، دکتر ابراهیم طلایی(عضو هیات عمی دانشگاه تربیت مدرس" ترجمه وتوسط انتشارات دانشگاه فرهنگیان منتشر شده است. این کتاب در سه بخش و هفده گفتار پی ریزی شده است. بخش های این کتاب شامل: 1) فرآیندی اثربخش و چرایی این اثربخشی. 2) اصل ها و رسم ها: در فرهنگ های گوناگون و در سراسر جهان. 3) تبدیل شدن به یک آموزشیار کارآمد برای بزرگسالان.

30 بهمن 1396 / تعداد نمایش : 511