متن کامل خبر


 
آگهی فراخوان عمومی

خلاصه خبر: دانشگاه تربیت مدرس در نظر دارد امور مربوط به خدمات سرويس، تعمير، نگهداري و راهبري تأسيسات مکانيکي و الکتريکي پرديس مرکزي دانشگاه واقع در تقاطع خيابان جلال‌آل‌احمد و دكتر چمران و دانشکده کشاورزی واقع در پیکان شهر، بلوار پژوهش را به مدت یکسال شمسی به پیمانکاران واجد شرایط (حقوقی) واگذار نماید.

دانشگاه تربیت مدرس در نظر دارد امور مربوط به خدمات سرويس، تعمير، نگهداري و راهبري تأسيسات مکانيکي و الکتريکي پرديس مرکزي دانشگاه واقع در تقاطع خيابان جلال‌آل‌احمد و دكتر چمران و دانشکده کشاورزی واقع در پیکان شهر، بلوار پژوهش را به مدت یکسال شمسی به پیمانکاران واجد شرایط (حقوقی) واگذار نماید.

واجدين شرايط (دارای صلاحیت وزارت کار و امور اجتماعی) مي¬توانند براي کسب اطلاعات بيشتر و اخذ اسناد ارزيابي پيمانکاران وتحویل اسناد مذکور به همراه مدارک درخواستی (رزومه شرکت) از تاريخ انتشار آگهي به مدت یک هفته به آدرس : تهران، تقاطع جلال‌آل‌احمد و بزرگراه شهيد چمران، ساختمان مرکزی، مدیریت امورمالی، اتاق 239 (دبیرخانه کمیسیون معاملات)، تلفن 82883265 مراجعه نمايند.

بدیهی است به اسناد تحویل شده بعد از مهلت تعیین شده ترتیب اثر داده نخواهد شد. دانشگاه تربیت مدرس پس از بررسی اسناد و مدارک واصله در چارچوب ضوابط و مقررات نسبت به ارزیابی کیفی اقدام و از شرکت‌های واجد شرایط جهت دریافت اسناد مناقصه متعاقباً دعوت بعمل خواهد آورد.

سایر شرایط:

  1. دانشگاه در رد یا قبول پیشنهادها مختار است.
  2. هزینه درج آگهی بر عهده برنده می‌باشد.
  3. آدرس اينترنتي دانشگاهwww.modares.ac.ir

                                                       روابط عمومي دانشگاه تربيت مدرس

19 تیر 1396 / تعداد نمایش : 105