ارتباط مستقیم با معاون


 
 ارتباط مستقیم با معاون فرهنگی و اجتماعی
نظرات و انتقادات سازنده شما، ما را در اجرای هرچه بهتر برنامه‌های فرهنگی یاری خواهد کرد. لطفا ما را از نظرات خود را مطلع بفرمایید.
 نام و نام خانوادگی (اختیاری) :  
 ارتباط با دانشگاه :   دانشجو  استاد  کارمند  سایر
 آدرس ایمیل :
 
 نظرات :
 *