متن کامل خبر


 
تغییر شرکت سمپاشی جهت منطبق کردن عملیات سمپاشی با استانداردها علمی

خلاصه خبر:

 

جهت موثر بودن عملیات سمپاشی به منظور کنترل حشرات با مساعدت معاون محترم دانشجویی به پیشنهاد مرکز بهداشت و درمان، عملیات سمپاشی به شرکت سمپاشی منتخب وزارت بهداشت واگذار گردید.
در صورت کنترل موثر حشرات و رضایت دانشگاه بعد از پایان دوره 3 ماهه آزمایشی با این شرکت قرارداد منعقد می‌گردد.

30 مرداد 1397 / تعداد نمایش : 558