کلینیک‌های درمانی


 

bulletکلینیک تخصصی

  • غدد
  • پوست
  • اطفال
  • زنان
  • روانپزشکی
  • داخلی

bullet برنامه هفتگی حضور پزشکان مرکز بهداشت و درمان دانشگاه تربیت مدرس

نام پزشک تخصص روز و ساعت حضور
دکتر اسدی متخصص پوست شنبه 12-9
دکتر نویدی متخصص زنان و زایمان شنبه 10-9:30
دکتر عباسی فوق تحصص غدد یکشنبه 5-3
دکتر عبد حق متخصص داخلی دوشنبه 12-9
دکتر علی فتاحی روانپزشک دوشنبه 12-10
دکتر امینی روانپزشک چهارشنبه 13-8
دکتر آستانی متخصص اطفال چهارشنبه 11-12
خانم معتمدی متخصص تغذیه چهارشنبه 12-9

bullet کلینیک عمومی

  • پزشک عمومی
  • خدمات پرستاری
  • مشاوره تغذیه و رژیم درمانی