جدیدترین اخبار
نتایج هفته چهارم لیگ داژبال کارکنان خانم و برنامه هفته پنجم این لیگ دانشگاه منتشر شد
هفته چهارم بازی ها با برگزاری 4 بازی به پایان رسید. 1بهمن1397
قرعه كشى ليگ فوتسال دانشجويان دانشگاه‌های منطقه يک كشور در دانشگاه تربیت مدرس برگزار شد
در این جلسه مقرر شد هر دانشگاه، ميزبان يكی از هفته‌های مسابقات باشد. 1بهمن1397
سالن اصلی مجموعه ورزشی دانشگاه از تاریخ 1 بهمن تا 5 بهمن تعطیل است
این تعطیلی به دليل برگزاری مسابقات ليگ سنگنوردی باشگاه‌های كشور می‌باشد. 30دی1397
سومین پياده رو‌ی همراه با ورزش صبحگاهی ماهانه خانواده دانشگاه تربيت مدرس برگزار شد
این برنامه 25 دی ماه از ساعت 7:30 و با حضور پرشور دانشگاهیان و دانشجویان برگزار شد. 29دی1397
سومین پياده رو‌ی همراه با ورزش صبحگاهی ماهانه خانواده دانشگاه تربيت مدرس برگزار خواهد شد
این برنامه 25 دی ماه ساعت 7:30 از مقابل مجموعه ورزشی دانشگاه آغاز می‌شود. 23دی1397