متن کامل خبر


 
مرکز مشاوره دانشگاه کارگاه تنظیم هیجان و ارتقاء هوش هیجانی برگزار می‌کند

خلاصه خبر: مر کز مشاوره دانشگاه روز چهارشنبه مورخ 95/07/14 از ساعت 19 الی20:30 در نمازخانه خوابگاه جنبشی، دانشکده کشاورزی، کارگاه تنظیم هیجان و ارتقاء هوش هیجانی برگزار می کند.

مر کز مشاوره دانشگاه کارگاه تنظیم هیجان و ارتقاء هوش هیجانی را در روز چهارشنبه مورخ 95/07/14 از ساعت 19 الی20:30 در نمازخانه خوابگاه جنبشی، دانشکده کشاورزی، برگزار می کند.

13 مهر 1395 / تعداد نمایش : 1736