متن کامل خبر


 
کارنامه سلامت روان برای دانشجویان جدیدالورود

خلاصه خبر: طبق مصوبه وزارت علوم تمامی دانشجویان جدید لازم است کارنامه سلامت روان داشته باشند.

جدول زمان‌بندی مرکز مشاوره برای تهیه کارنامه سلامت روان دانشجویان جدید

ردیف تاریخ روز دانشکده
1 10 مهر شنبه علوم پایه، علوم زیستی، علوم ریاضی
2  11 مهر یک شنبه علوم پایه، علوم زیستی، علوم ریاضی
3 12 مهر دوشنبه علوم پایه، علوم زیستی، علوم ریاضی
4 13 مهر سه شنبه علوم پایه، علوم زیستی، علوم ریاضی
5 14 مهر چهارشنبه علوم پزشکی
6 24 مهر شنبه علوم پزشکی
7 25 مهر یکشنبه علوم پزشکی
8 26 مهر دوشنبه مدیریت و اقتصاد، حقوق
9 27 مهر سه شنبه مدیریت و اقتصاد، حقوق
10 28 مهر چهار شنبه مهندسی شیمی، مهندسی صنایع و سیستم‌ها
11 1 آبان شنبه مهندسی شیمی، مهندسی صنایع و سیستم‌ها
12 2 آبان یک شنیه مهندسی شیمی، مهندسی صنایع و سیستم‌ها
13 3 آبان دو شنبه فنی مهندسی، مهندسی عمران و محیط زیست، فناوری های برتر، فناوری اطلاعات
14 4 آبان سه شنبه فنی مهندسی، مهندسی عمران و محیط زیست، فناوری های برتر، فناوری اطلاعات
15 5 ابان چهار شنبه فنی مهندسی، مهندسی عمران و محیط زیست، فناوری های برتر، فناوری اطلاعات
16 8 ابان شنبه فنی مهندسی، مهندسی عمران و محیط زیست، فناوری های برتر، فناوری اطلاعات
17 9 آبان یکشنبه مهندسی برق و کامپیوتر، مهندسی مکانیک
18 10 آبان دو شنبه مهندسی برق و کامپیوتر، مهندسی مکانیک
19 11 آبان  سه شنبه مهندسی برق و کامپیوتر، مهندسی مکانیک
20 12 آبان چهار شنبه هنر
21 15 آبان  شنبه هنر
22 16 آبان یکشنبه کشاورزی، منابع طبیعی و علوم دریایی
23 17 آبان دو شنبه کشاورزی، منابع طبیعی و علوم دریایی
24 18 آبان سه شنبه کشاورزی، منابع طبیعی و علوم دریایی
25 19 آبان چهارشنبه علوم انسانی
26 22 آبان شنبه علوم انسانی
27 23 آبان یکشنبه علوم انسانی

 

7 مهر 1395 / تعداد نمایش : 2156