معرفی


 

bullet گزارش عملکرد ده ساله مرکز رایانه و اطلاع رسانی از سال 1385 تا 1394

تحقق اهداف آموزشی و پژوهشی دانشگاه مستلزم بکارگیری آگاهانه تکنولوژی‌های نوین است. از این رو مرکز رایانه و اطلاع‌رسانی در سال 1368 فعالیت خود را آغاز نموده است.
این مرکز با ساختار هدفمند جهت شناسایی نیازهای اطلاعاتی حوزه‌های مختلف دانشگاه تشکیل گردیده است. دسترسی سریع و با کیفیت و گسترده به ارتباطات با پهنای باند مناسب برای دریافت و عرضه خدمات الکترونیکی، امنیت، پایداری و استفاده از فناوری‌های نوین اطلاعاتی در دانشگاه از ویژگی‌های این مرکز است که زمینه‌ساز تحقق دانشگاه الکترونیکی خواهد بود.
همچنین استقرار نظام گردش اطلاعات یکپارچه و تامین نیازهای اطلاعاتی مدیران و تصمیم‌گیرندگان سطوح مختلف دانشگاه، از اولویت‌های این مرکز می‌باشد.
این مرکز معتقد است با توسعه بستر مناسب شبکه، به افزایش بهره‌وری سازمانی و کاهش تعاملات اطلاعاتی در واحدهای مختلف دانشگاه کمک خواهد شد.
از ماموریت‌‌های اصلی این مرکز ارتقای وضعیت فناوری و ارتباطات در دانشگاه با بسترسازی و برنامه‌ریزی مناسب همراستا با رسالتها و چشم‌انداز توسعه دانشگاه است.

bullet روسای مرکز از ابتدا تاکنون

 • سعید جلیلی، از سال 1373 تا 1375
 • نصراله مقدم چرکری، از سال 1375 تا 1383
 • محمدمهدی سپهری، از سال 1383 تا 1384
 • اردشیر بحرینی‌نژاد، از سال 1384 تا 1389
 • سجاد ازگلی، از سال 1390 تا 1392
 • مهرداد روانشاد، از سال 1392 تاکنون

bullet منشور اخلاقی کارکنان مرکز رایانه و اطلاع‌رسانی

 • خداوند در همه حال ناظر بر اعمال و رفتارماست.
 • اعتقاد و الزام به آرمانهای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران
 • ترجیح منافع سازمان (دانشگاه) بر منافع شخصی
 • رعایت اخلاق اسلامی در رفتار و گفتار با ارباب رجوع و سایر همکاران دانشگاه
 • رعایت نظم و آراستگی محیط کار
 • رعایت صداقت عدالت در رفتار با ارباب رجوع
 • حفظ اسرار سازمانی