آئین‌نامه‌ها/دستورالعمل‌ها


 
#عنوانگروهدریافت
#عنوانگروهدریافت
آئین‌نامه داخلی شورای پژوهشی استاد
شيوه‌نامه تشويق مقالات چاپ شده در مجلات معتبر بین‌المللی استاد/دانشجو دکتری/دانشجو ارشد
تسهيلات چاپ مقاله و جايزه مقالات و عضويت در انجمن‌های علمی استاد/دانشجو دکتری/دانشجو ارشد
دستورالعمل اعطای پايه تشويقی اعضای هيأت علمی دانشگاه استاد
دستورالعمل نحوه تخصيص اعتبار پژوهشی (Grant) استاد
شیوه‌نامه ارزيابی فعاليت‌های موظفی اعضای هيئت علمی پژوهشی دانشگاه استاد
آئین‌نامه شوراي ايمني، بهداشت و محيط زيست دانشگاه استاد/دانشجو دکتری/دانشجو ارشد
فصل دوم قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (فصل دوم ـ علم و فناوری) استاد/دانشجو دکتری/دانشجو ارشد/دانش‌آموختگان/سایر
امور مربوط به ثبت اختراع در اداره کل مالکیت صنعتی استاد/دانشجو دکتری/دانشجو ارشد/دانش‌آموختگان
آئین‌نامه استفاده از فرصت‌های مطالعاتی برای اعضای هیئت‌علمی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی استاد
آئین نامه تشکیل قطب علمی استاد
آئين‌نامه جايزه جشنواره سردار شهيد دکتر حسن تهراني مقدم استاد/دانشجو دکتری/دانشجو ارشد
آئین‌نامه جشنواره تجلیل از برگزیدگان پژوهش و فناوری استاد/دانشجو دکتری/دانشجو ارشد
آئین‌نامه دوره دکتری پژوهشی (Research by ph.D) دانشجو دکتری
آئين‌نامه شورای فناوری اطلاعات و ارتباطات استاد/دانشجو دکتری/دانشجو ارشد
آئین‌نامه نحوه برگزاری و ساماندهی همایش‌های علمی استاد
آئین‌نامۀ دورۀ دکترا (ph.D) دانشجو دکتری
آئين‌نامه جايزه اقتصاد اسلامی دانشگاه استاد/دانشجو دکتری/دانشجو ارشد
آئين‌نامه جايزه بيوتكنولوژی دانشگاه استاد/دانشجو دکتری/دانشجو ارشد
آئين‌نامه نحوه برگزاری گردهمايی‌های بين‌المللی استاد
آئين‌نامه استاد راهنمای مشترک برای پايان‌نامه‌ها و رساله‌های دانشگاه دانشجو دکتری/دانشجو ارشد
آئين‌نامه ترتيب واگذاری، ميزان و نحوه واريز تنخواه‌گردان پرداخت استاد
آئين‌نامه‌ دوره‌های فرا دكتری (Postdoctoral) استاد/دانشجو دکتری
آئين‌نامه عضويت هيأت علمی وابسته در دانشگاه استاد
بخشنامه پذيرش دانشجوی غيرايرانی در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی دانشجو دکتری/دانشجو ارشد
تکمله شيوه‌نامه شركت در مجامع علمی خارج از كشور (کارگاه‌های تخصصی) استاد/دانشجو دکتری/دانشجو ارشد
جدول ارزيابی برگزاری همایش استاد
جشنواره‌های مورد تأیید معاونت محترم پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری استاد/دانشجو دکتری/دانشجو ارشد/دانش‌آموختگان/سایر
دستورالعمل اعطای وام ویژه دانشجویان دکتری تخصصی دانشجو دکتری
دستورالعمل برگزاری همایش‌های علمی – پژوهشی دانشگاه استاد
دستورالعمل تشخیص اعتبار جشنواره‌ها و مسابقه‌های علمی ـ بین‌المللی استاد/دانشجو دکتری/دانشجو ارشد
دستورالعمل شرکت در کارگاه‌های علمی داخل کشور استاد/دانشجو دکتری/دانشجو ارشد
دستورالعمل نحوه انتخاب استادان ممتاز استاد
دستورالعمل نحوه بررسی تخلفات پژوهشی استاد/دانشجو دکتری/دانشجو ارشد/دانش‌آموختگان
دستورالعمل نحوه حمايت از همكاران طرح‌های تحقيقاتی استاد
دستورالعمل نحوه هزينه كرد بودجه پشتيبانی پايان‌نامه‌ها دانشجو دکتری/دانشجو ارشد
دستورالعمل هزينه كرد بودجه مصوب رساله / پايان‌نامه و تعيين حساب معين اعضاء هيأت‌علمی استاد/دانشجو دکتری/دانشجو ارشد
روش اجرائی احتساب پروژه تحقیقاتی به عنوان بخشی از خدمت سربازی دانشجو دکتری/دانشجو ارشد
شرح وظايف استاد راهنمای رساله‌های دكتری دانشجو دکتری
شرح وظايف نماينده تحصيلات تكميلی در جلسات استاد
شیوه‌نامه اجرایی و نظارتی دوره دکتری پژوهش محور دانشجو دکتری
شيوه نامه ارائه خدمات آزمايشگاهی و كارگاهی استاد/دانشجو دکتری/دانشجو ارشد
شيوه‌نامه ارائه مقاله در مجامع علمی معتبر بين‌المللی خارج از كشور استاد/دانشجو دکتری/دانشجو ارشد
شيوه‌نامه ارائه مقاله در مجامع علمی معتبر داخل كشور استاد/دانشجو دکتری/دانشجو ارشد
شيوه‌نامه تعيين ظرفيت اعضای هيات‌علمی براي راهنمايی پايان‌نامه/رساله دانشجويان کارشناسی ارشد و دکتری استاد/دانشجو دکتری/دانشجو ارشد
شیوه نامه شرایط و نحوه هزینه کرد اعتبار پژوهشی مرحوم دکتر کاظمی آشتیانی ویژه پژوهشگران(استادیاران) جوان استاد
شیوه‌نامه صدور احکام مأموریت داخل موضوع ماده 71 آئین نامه استخدامی اعضای هیأت‌علمی استاد
شیوه‌نامه فرصت مطالعاتی اعضاء هیأت‌علمی استاد
شيوه‌نامه مدیریت و تسویه حساب مالی همایش‌های علمی – پژوهشی ملی دانشگاه استاد/دانشجو دکتری/دانشجو ارشد
شیوه‌نامه نحوه محاسبه فوق‌العاده مدیریت و واحد موظف رؤسا و معاونین پژوهشکده‌ها و مراکز تحقیقاتی استاد
شیوه‌نامه نحوه همکاری اعضای هیأت‌علمی دانشگاه های معتبر خارجی استاد
ضوابط حمایت از برگزاری همایش‌های علمی و فناوری استانی، ملی و بین‌المللی استاد
طرح تحقیق رساله دکتری دانشجو دکتری
درخواست مجوز اوليه برگزاری همایش
فرم درخواست مجوز اوليه برگزاری همایش استاد
فرم درخواست مجوز قطعی برگزاری همایش استاد
مدارك لازم جهت تسويه حساب فرصت مطالعاتی كه پس از بازگشت بايد ارائه شود استاد/دانشجو دکتری/دانشجو ارشد
مدارك مورد نياز جهت تسويه حساب مجامع علمی خارج از كشور استاد/دانشجو دکتری/دانشجو ارشد
مصوبه هیات رئیسه مربوط به ثبت اختراع استاد/دانشجو دکتری/دانشجو ارشد