ارتباط با ما


 

آدرس: تهران، بزرگراه جلال آل احمد، پل نصر، دانشگاه تربیت مدرس، ساختمان مرکزی، طبقه همکف، دفتر پژوهش های کاربردی و فناوری

تلفن: +98-21-82883111 , +98-21-82884135

دورنگار: +98-21-82883111

پست الكترونيك:Arto@modares.ac.ir