مجلات


 

سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه تربیت مدرس
http://journals.modares.ac.ir


♦ نشریات فارسی

پژوهش‌های کاربردی جنگل ایران
پژوهش‌های کاربردی جنگل ایران

در کمال مسرت به اطلاع می‌رساند در پرتو عنایات پروردگار و با تلاش‌های صورت گرفته "نشریه پژوهش‌های کاربردی جنگل ایران" بنابر نامه شماره 35952/92 مورخ 92/12/19 دبیر هیات نظارت بر مطبوعات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، مجوز انتشار یافت. اهداف مجله پژوهش‌های کاربردی جنگل به عنوان یکی از مجلات تخصصی کشور در راستای نقش خود در تولید علم و گسترش مرزهای دانش و در جهت نشر سریع دستاوردهای پژوهشی مربوط به علوم جنگل منتشر می‌شود. تحقیقات مختلف در زمینه علوم جنگل و پژوهش‌هایی که در راستای مدیریت پایدار جنگل باشند از موضوعات کلی تحت پوشش مجله می‌باشند.

پژوهش‌های حقوق تطبیقی
پژوهش‌های حقوق تطبیقی

مجله مدرس علوم انسانی از سال 1369در زمینه های مختلف علوم انسانی بصورت جنگی منتشر شد. در سال 1375 موفق به کسب درجه علمی - پژوهشی گردید و در سال 1380 بر اساس سیاست وزارت علوم مبنی4 بر تخصصی شدن مجلات ، در سه رشته حقوق ، مدیریت و جغرافیا منتشر شد که فعالیت آن تا مهر 1388 ادامه داشت. از مهر 1388 براساس سیاست جدید وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری برای تخصصی شدن مجلات ،به مجله مدرس علوم انسانی مجوز چاپ مجله با عناوین تخصصی جدید داده شد که براساس مجوز شماره 91/11/3 مورخ 88/6/4 وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری مجله تخصصی پژوهش‌های حقوق تطبیقی جایگزین مجله علمی - پژوهشی مدرس علوم انسانی(ویژه حقوق) و با عنوان " فصلنامه مدرس علوم انسانی - پژوهش های حقوق تطبیقی " منتشر شده است.

پژوهشنامه آفریقا
پژوهشنامه آفریقا

پژوهشنامه آفریقا براساس مجوزشماره 889/124 به تاریخ 87/3/6 اداره کل مطبوعات داخلی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی منتشر می شود. هدف از انتشار این فصلنامه بالابردن شناخت و افزایش آگاهی مردم و مسوولان به منظور گسترش روابط همه جانبه با این قاره و افزایش منافع ملی حاصله از آن می باشد. امیداست چاپ و انتشار پژوهشنامه آفریقا گامی اساسی درچارچوب توسعه روابط نظام جمهوری اسلامی ایران با کشورهای آفریقایی بوده و زمینه مشارکت فعال علاقمندان به پژوهش درحوزه آفریقا را فراهم آورد.

برنامه ریزی و آمایش فضا
برنامه ریزی و آمایش فضا

تخصصی شدن مجلات علمی روندی گسترش یابنده و جهانی است که بر اساس آن مجلّات علمی از موضوعات کلی و فراگیرتر فاصله گرفته و موضوعات خاص‌­تر را به عنوان قلمرو موضوعی خود بر می­‌گزینند. تخصصی شدن مجله مدرس علوم انسانی نیز در همین راستا معنی دار می‌باشد. این مجله در سال­‌های آغازین انتشار خود، همچنان که از نام آن پیداست، طیف گسترده‌­ای از رشته­‌های علوم انسانی را در بر می‌­گرفت و محتوای آن شامل مقالاتی بود که به رشته­‌های گوناگون علوم انسانی تعلق داشت. بر اساس ضرورت تخصّصی شدن، مجله مزبور علی­رغم حفظ عنوان، محتوای خود را تخصصی­‌تر و دایره آنرا محدود نمود و به سه رشته جغرافیا، حقوق و مدیریت اختصاص داد. در ادامه روند تخصصی‌ ­شدن، این مجله اکنون با تغییر عنوان خود به هویت علمی شفاف ­تر و خاص­‌تری گرایش پیدا نموده و عناوین مستقلی از آن منشعب گردیده است.

جستارهای زبانی
جستارهای زبانی

مجله پژوهش‌های زبان و ادبیات تطبیقی بر اساس نامه شماره 12681/89 مورخ 89/6/13 با درجه علمی - پژوهشی از بهار 1389 (دوره اول، شماره اول، پیاپی 1، بهار 1389) تا زمستان 1391 (دوره سوم، شماره چهارم، پیاپی 12، بهار 1391) منتشر می‌شد. عنوان جدید مجله (جستارهای زبانی) بر اساس نامه شماره 92/34537 مورخ 92/12/6 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و 3/136019 مورخ 1391/7/1 در جلسه کارگروه علوم انسانی کمیسیون نشریات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مورخ 1391/6/14 مطرح و مصوب شده است. انتشار این نشریه با عنوان جدید از بهار 1392 (دوره چهارم، شماره اول، پیاپی 13، بهار 1392) خواهد بود.

جامعه شناسی تاریخی
جامعه شناسی تاریخی

مجله علمی – پژوهشی جامعه شناسی تاریخی از سال 1388 تا1390 با عنوان دانشنامه علوم اجتماعی منتشر می شد. از پاییز و زمستان سال 1390طبق مصوبه وزارت علوم تحقیقات و فناوری با عنوان جامعه شناسی تاریخی انتشار یافت. درجه علمی – پژوهشی مجله جامعه شناسی تاریخی بر اساس نامه شماره 18/3/162708 مورخ 1391/08/07 در جلسه کار گروه علوم انسانی وزارت علوم تحقیقات و فناوری مورخ 1391/07/25 مطرح و با اعطای اعتبار علمی – پژوهشی از شماره 2 پاییز و زمستان 90 موافقت گردید.

تفسیر القرآن بالقرآن
تفسیر القرآن بالقرآن

مجلة «تفسیرالقرآن بالقرآن» هی أول مجلة تابعة لجامعة إیراینیة فی مجال تفسیر القرآن بالقرآن، حیث تصدر الآن عن کلیة العلوم الإنسانیة بجامعة تربیت مدرس، والهدف من طباعة ونشر هذه المجلة هو تغطیة شاملة و واسعة للمواضیع العلمیة المتعلقة بمجال 'تفسیر القرآن بالقرآن'. و هیئة التحریر مستعدّون لاستلام المقالات الخاصة بالأساتذة أو المقالات المستخرجة من مشاریع البحث ورسائل الدکتوراة التی تحمل أفکاراً جدیدةً بغضّ النظر عن مکانة الجامعة التی تتبعها. والهدف الرئیسی من نشرها، هی مساعده الباحثین علی نشر البحوث التی فیها رویة جدیدة او نظرة بدیعة فی مجال تفسیر القرآن بالقرآن خاصة.

پژوهش‌های مدیریت در ایران
پژوهش‌های مدیریت در ایران

مجله علوم انسانی در رشته های مختلف علوم انسانی بصورت جنگی از پاییز 1369چاپ و منتشر شد. در سال 1375 موفق به کسب درجه علمی - پژوهشی گردید و از بهار سال 1380 بر اساس سیاست وزارت علوم مبنی بر تخصصی شدن مجلات، در سه رشته حقوق، مدیریت و جغرافیا انتشار یافت که تا مهر 1388 ادامه داشت. از مهر 1388 براساس سیاست جدید وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری برای تخصصی شدن مجلات به مجله مدرس علوم انسانی (مدیریت) مجوز چاپ مجله با عنوان تخصصی جدید داده شد که براساس آن مجله مدرس علوم انسانی ویژه مدیریت، از این پس با عنوان " فصلنامه علمی - پژوهشی مدرس علوم انسانی -پژوهشهای مدیریت در ایران" منتشر خواهد شد.

دوفصلنامه علمی-پژوهشی مطالعات ترجمه قرآن و حدیث
دوفصلنامه علمی-پژوهشی مطالعات ترجمه قرآن و حدیث

فصلنامه مطالعات ترجمه قرآن و حدیث براساس مجوز شماره 32463/91 مورخ 1391/10/04 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری راه اندازی شد و بر اساس مجوز شماره3/18/211277 مورخ 1394/10/7 کمیسیون بررسی نشریات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از شماره نخست موفق به کسب درجه علمی - پژوهشی گردید.

دوفصلنامه علمی - پژوهشی پژوهش های ادبیات تطبیقی
دوفصلنامه علمی - پژوهشی پژوهش های ادبیات تطبیقی

دوفصلنامه علمی - پژوهشی پژوهش های ادبیات تطبیقی مقالات آماده انتشار شماره جاری شماره‌های پیشین نشریه دوره دوره 3 (1394) شماره شماره 2 (پیاپی 6) (1394) شماره شماره 1 (پیاپی 5) (1394) دوره دوره 2 (1393) دوره دوره 1 (1392) فصلنامه پژوهش‌های زبان و ادبیات تطبیقی در گامی دیگر و بهتر به‌سوی تخصصی شدن، حوزه زبان را از حوزه ادبیات تطبیقی جدا کرده و اقدام به انتشار دو نشریه مجزای علمی - پژوهشی، به عنوان‌های جستارهای زبانی و پژوهش‌های ادبیات تطبیقی کرده است. این مجله در کلیه حوزه های ادبیات تطبیقی (روایت‌شناسی تطبیقی، اسطوره‌شناسی تطبیقی، استعاره‌شناسی تطبیقی، بلاغت‌شناسی تطبیقی، متن‌شناسی تطبیقی، تصویرشناسی تطبیقی، تخیل‌شناسی تطبیقی و...) به‌صورت الکترونیک (صرفاً از طریق سایت نشریه) اقدام به دریافت مقالات می‌کند.

دراسات فی العلوم الإنسانیة
دراسات فی العلوم الإنسانیة

مجلة دراسات فی العلوم الإنسانیة هی أول مجلة فصلیة تابعة لجامعة إیراینیة باللغة العربیة. حیث تصدر الآن عن کلیة العلوم الإنسانیة بجامعة تربیت مدرس، والهدف من طباعة ونشر هذه المجلة هو تغطیة شاملة وواسعة للمواضیع العلمیة فی التخصصات المختلفة للعلوم الإنسانیة. و هیئة التحریر مستعدّون لاستلام المقالات الخاصة بالأساتذة أو المقالات المستخرجة من مشاریع البحث ورسائل الدکتوراة التی تحمل أفکاراً جدیدةً بغضّ النظر عن مکانة الجامعة التی تتبعها.

فصلنامه علمی پژوهشی علوم و فنون شیلات
فصلنامه علمی پژوهشی علوم و فنون شیلات

در کمال مسرت به اطلاع می رساند در پرتو عنایات پروردگار و با تلاش های صورت گرفته نشریه علوم و فنون شیلات بنا بر نامه شماره 8049/18/3 مورخ 93/01/25 دبیرخانه کمیسیون نشریات علمی وزارت علوم تحقیقات و فناوری کشور، موفق به اخذ اعتبار علمی - پژوهشی از شماره زمستان 91 گردید.

فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش های اقتصادی (رشد و توسعه پایدار)
فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش های اقتصادی (رشد و توسعه پایدار)

فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی بنا به درخواست پژوهشکده اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس به تاریخ 87/09/02 و به شماره 12086/124 در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به ثبت رسید. اولین شماره این فصلنامه در بهار 1380 منتشر شد و در تاریخ 10/3/83 بر اساس نامه شماره 173/2910/3 دبیرخانه کمیسیون نشریات علمی کشور رتبه علمی پژوهشی گرفت. این فصلنامه در سال 1388 از سوی پایگاه استنادی جهان اسلام (ISC) به عنوان یکی از مجلات موفق مورد تقدیر قرار گرفت.

علوم و صنایع غذایی ایران
علوم و صنایع غذایی ایران

فصلنامه علمی - پژوهشی علوم و صنایع غذائی ایران به منظور گسترش و اعتلای تحقیقات علمی در زمینه علوم و صنایع غذائی و ایجاد ارتباط و هماهنگی بین محققین، کارشناسان و دانشجویان در دانشگاه‌ها و موسسات تحقیقاتی و همچنین برای توسعه مرزهای دانش از سال 1383 منتشر شده است. این مجله مقالات اصیل تحقیقی در زمینه علوم و صنایع غذائی و موضوعات مرتبط در این زمینه که برای اولین بار ارائه می‌شوند را با داوری علمی و فنی پذیرفته و منتشر می‌نماید. هیات تحریریه مجله علوم و صنایع غذائی ایران از تمامی استادان، پژوهشگران و صاحب‌نظران دعوت می نماید تا با ارسال مقاله های ارزنده خود این مجله را در راه رسیدن به اهداف مذکور یاری کنند.

مجله پژوهش های مدیریت منابع سازمانی
مجله پژوهش های مدیریت منابع سازمانی

برای مدیریت خردمندانه و حکیمانه منابع متعدد سازمانی، به روش‌شناسی و روش‌های پژوهشی نو و بدیع نیاز داریم و هدف فصلنامه پژوهش‌های مدیریت منابع سازمانی، گسترش اندیشه‌ها و نتایج نوآوری‌های پژوهشی در زمینه­‌های «مدیریت انواع منابع سازمانی، از جمله مواد، سرمایه مالی، اطلاعات و دانش، ساختار، منابع انسانی‌، سرمایه فکری و معنوی»، «چیستی، چرایی، چگونگی و فلسفة مدیریت منابع سازمانی»، «طراحی الگوهای مدیریت منابع سازمانی هماهنگ با الگوی اسلامی- ایرانی، چشم‌انداز، نقشه جامع علمی کشور و آینده‌نگری‌ها در سطح ملی، منطقه‌ای و بین­‌المللی»، «نشر و عرضه دستاوردهای علمی پژوهشی بر اساس نیاز و تقاضای سازمان‌های اجرایی کوچک‌، متوسط، بزرگ و شبکه‌ای در حوزه مدیریت منابع سازمانی و ارزیابی نتایج به‌‌کارگیری آن‌ها» و «کمک به تبادل و ارتقاء دانش مدیریت منابع سازمانی در سطح ملی، منطقه­‌ای و بین المللی» است.

فصلنامه نقد ادبی
فصلنامه نقد ادبی

فصلنامه «نقدادبی»،نقدهایی را در اولویت قرار می‌دهد که ویژگی برجسته و ممتاز یک اثر ادبی را معرفی و نقد کنند. یا روش تازه‌ای را به کارگرفته باشند. نقدهای مثلا بررسی ساختار روایت رمان.../ ریخت‌شناسی داستان .../ بررسی تصویری .../ بررسی فرمالیستی.../ نقد روان‌شناختی ...از منظر فروید، یونگ، لکان و ... چنین نقدهایی جنبه آموزشی غالب است و داوران آنها را به عنوان مقاله ترویجی یا مروری ارزیابی می‌کنند و آنها را فاقد ماهیت پژوهشی می‌دانند. این روزها کاربرد چنین روش‌هایی کم کم به کلیشه بدل شده و در روند داوری‌های مقالات شاهدیم که اجرای آنها در آثار ادبی مختلف به نتایج مشابهی می‌انجامد مگر آنجا که اثر ادبی در آن زمینه ارزش منحصر به فردی داشته است. نقد باید اساساً وجه ممیزه و برجستگی خاص اثر را چنان بازنمایی کند که فردیت و تشخص هنری متن و ارزش خلاقه آن را در تاریخ ادبیات یا در درون یک ژانر ادبی نشان دهد.

فصلنامه علمی -پژوهشی فرهنگ و ادبیات عامه
فصلنامه علمی -پژوهشی فرهنگ و ادبیات عامه

فرهنگ، هنر، زبان و ادبیات عامه‌ی مردم ایران ازجمله غنی‌ترین گنجینه‌های تمدن‌های بشری است. دیرینگی و کهنسالی اقوام ایرانی، غنای فرهنگی ادبی، تعدد پاره فرهنگ‌ها و پراکندگی جغرافیایی قومیت‌ها عامل تقویت‌کننده‌ این غنای فرهنگی است. چنانچه در هنگامه‌ی هجوم فرهنگ‌های مهاجر و مهاجم، نتوانیم میان فرهنگ غنی مادی و معنوی گذشته و امروز پلی استوار ببندیم و به پاسداری از حریم زبان و ادب بومی، مردمی و عامه بپردازیم، وظیفه­ علمی و فرهنگی و ملّی خود را به درستی انجام نداده‌ایم.

نقش جهان- مطالعات نظری و فناوری های نوین معماری و شهرسازی
نقش جهان- مطالعات نظری و فناوری های نوین معماری و شهرسازی

نشریۀ نقش جهان-مطالعات نظری و فناوری‌های نوین معماری و شهرسازی، فصلنامۀ علمی-پژوهشی دانشگاه تربیت مدرس در رشتۀ معماری و شهرسازی می‌باشد که اقدام به انتشار مقالات علمی و پژوهشی می‌نماید. زبان رسمی مجله فارسی به همراه خلاصه انگلیسی است.

مهندسی مکانیک مدرس
مهندسی مکانیک مدرس

انتشار مجله علمی پژوهشی فنی و مهندسی مدرس از سال 1375 با اخذ مجوز های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزار‌‌ت فرهنگ و آموزش عالی به‌صورت مجموعه‌ای از مقالات پژوهشی در زمینه‌‌های مهندسی آغاز شد. در سال 1387 با توجه به سوابق مجله و مصوبه وزارت علوم و پس از انجام مراحل قانونی و تشریفات اداری به‌جای عنوان "مجله فنی مهندسی مدرس- مهندسی مکانیک" این مجله با عنوان جدید "مجله مهندسی مکانیک مدرس" وبه صورت فصلنامه با درجه علمی پژوهشی انتشار یافت.

مهندسی عمران مدرس
مهندسی عمران مدرس

مجله مهندسی عمران مدرس فصلنامه علمی وپژوهشی دانشگاه تربیت مدرس در رشته مهندسی عمران است که اقدام به انتشار مقالات علمی و پژوهشی، یادداشت تحقیقاتی و یادداشت فنی می‌کند. زبان رسمی مجله فارسی به همراه خلاصه انگلیسی است مقالات در این مجله صرفا به صورت الکترونیکی و از طریق سامانه مجلات دریافت می‌شوند.

♦ نشریات انگلیسی

ECOPERSIA
ECOPERSIA

The ECOPERSIA publishes original papers, review papers, conceptual framework, analytical and simulation models, case studies, empirical research, technical notes, and book reviews both in print and online versions. Meanwhile, as per decision made by the Ministry of Science, Research and Technology of Iran, the ECOPERSIA has been qualified as a scientific-research journal. By the way, this is our pleasure to receive your manuscripts and forward them to evaluation processes within the shortest period. We hope you find the ECOPERSIA a good destiny for your scientific findings and encourage your students, colleagues and friends to further cooperate to the ECOPERSIA.

Health Education & Health Promotion
Health Education & Health Promotion

Health Education & Health Promotion is interested in all aspects of health sciences, especially new trends and advances. It is an open-access journal that publishes peer-reviewed original scholarly work that advances the international understanding and development of health, both as a profession and as an academic discipline. All scholarly papers contributed to development and enhancement of all aspects of health education and health promotion are welcome.

Infection, Epidemiology and Medicine
Infection, Epidemiology and Medicine

Infection, Epidemiology and Medicine (IEM) is a quarterly peer-reviewed, double blind and open access journal dedicated to the publication of manuscripts on topics concerning bacterial, fungal, parasitic and viral infections, including their epidemiology, molecular epidemiology, diagnosis, prevention and clinical management. This journal accepts Original Research, Brief Commu­nication, Case Report, Review and Letter to the Editor within the scope of the journal.

International Journal of Musculoskeletal Pain Prevention
International Journal of Musculoskeletal Pain Prevention

International Journal of Musculoskeletal Pain Prevention (IJMPP) “is an open access, peer reviewed and scientific quarterly publication of Tarbiat Modares University, Tehran, Iran. The Journal aims to accept Original Papers, Review articles, Short communications and Letters to editor in the fields of basic and applied sciences with emphasis on Musculoskeletal Pain Prevention / Rehabilitation. Through preventive interventional programs. The official language of the journal is English.

Journal of Agricultural Science and Technology
Journal of Agricultural Science and Technology

Journal of Agricultural Science and Technology (JAST) is an international research journal published quarterly for the purpose of advancing the scientific studies. The subjects covered by JAST include all aspects of agriculture and natural resources (see Areas Covered). The journal will consider submissions from all over the world, on research works not being published or submitted for publication towards publication as full paper, review article and research note.

Journal of Crop Protection
Journal of Crop Protection

Journal of Crop Protection (JCP) is an international peer-reviewed research journal published quarterly for the purpose of advancing the scientific studies. It covers fundamental and applied aspects of plant pathology and entomology in agriculture and natural resources. The journal will consider submissions from all over the world, on research works not being published or submitted for publication as full paper, review article and research note elsewhere. The Papers are published in English with an extra abstract in Farsi language. JCP is published by Tarbiat Modares University.

Journal of Insect Biodiversity and Systematics
Journal of Insect Biodiversity and Systematics

Journal of Insect Biodiversity and Systematics (JIBS) is an international peer-reviewed journal devoted to all aspects of insect diversity and systematics, both extant and extinct taxa. Various types of original papers in diversity and systematics including revisions, catalogues, taxonomic monographs, nomenclatural notes, descriptions of the new taxa, applications of biology and anatomy in taxonomy, biodiversity, historical biogeography, phylogeny, evolution, theoretical methodology in systematics, biogeographical distributional patterns, as well as regional checklists are welcome.

Modares Journal of Medical Sciences: Pathobiology
Modares Journal of Medical Sciences: Pathobiology

The "Modares Journal of Medical Sciences: Pathobiology" is the scientific quarterly publication of Medical Sciences Faculty, Tarbiat Modares University. The Journal acceptes Original Papers, Review Articles, Short Communications and Letters to the Editor in the fields of Basic Medical Sciences with emphasis on Pathobiology. The official language of the journal is Persian (Farsi), including an abstract in English.

The International Journal of Humanities
The International Journal of Humanities

- To promote inter-disciplinary research in all areas of the humanities. - To provide a forum for genuine and constructive dialogues between scholars in different fields of the humanities. - To assist researchers at the pre-and post-doctorate levels, with a wealth of new and original material. - To make ideas, topics, and processes in the humanities intelligible and accessible to both the interested public and scholars whose expertise might lie outside that subject matter .

The Modares Journal of Electrical Engineering
The Modares Journal of Electrical Engineering

Modares Journal of Electrical Engineering is a peer reviewed journal in the field of electrical and computer engineering and information Technoloy. The journal is published quarterly by the Faculty of Electrical and Computer Engineering, Tarbiat Modares University, Iran. All papers will be blind reviewed. Accepted papers will be available on line (free access) and printed version.