واحد پذیرش‌های غیرآزمونی


 

واحد پذیرش‌های غیرآزمونی براساس مقررات و آیین نامه های مصوب وزارت متبوع به منظور پذیرش افراد مستعد، علاقمند و شایسته از میان خیل عظیم داوطلبان ورود به این دانشگاه ایجاد شده است. هدف این اداره این است که ضمن رعایت عدالت، شفاف‌سازی و تکریم ارباب رجوع در کلیه مراحل بررسی مدارک و پذیرش، با انتخاب شایسته‌ترین داوطلبان جایگاه رفیع دانشگاه تربیت مدرس را در راستای اهداف راهبردی دانشگاه به منظور ارتقای کیفیت آموزش و پژوهش در کشور و جهان تعالی بخشد.

انواع پذیرش‌های غیرآزمونی که توسط این اداره انجام می شود به شرح زیر است:

 1. پذیرش دانشجو در دوره‌های کارشناسی‌ارشد و دکتری تخصصی (Ph.D.) براساس آیین نامه ارائه تسهیلات به برگزیدگان علمی برای ورود به دوره‌های تحصیلی بالاتر (استعدادهای درخشان)
  اطلاعیه پذیرش دانشجو در هر سال تحصیلی وفق ضوابط و مقررات آئین‌نامه ابلاغی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و شیوه‌نامه پذیرش دانشجو مصوب شورای دانشگاه تهیه و در زمان مقتضی از طریق وبگاه دانشگاه اطلاع‌رسانی می‌شود.
 2. پذیرش مربیان دانشگاه‌ها و پذیرفته‌شدگان تبدیل بورس خارج به داخل و بورسیه در دوره‌های دکتری تخصصی (Ph.D.).
  بررسی پذیرش این گروه از داوطلبان پس از ارائه معرفی نامه از وزارت متبوع یا وزارت بهداشت، وفق ضوابط و مقررات آیین نامه ابلاغی وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و همچنین شیوه‌نامه مصوب شورای دانشگاه در هر سال تحصیلی انجام می شود.
 3. پذیرش دانشجودر دوره‌های کارشناسی‌ارشد و دکتری تخصصی (Ph.D.) از طریق آیین نامه انتقال خارج به داخل.

 4. پذیرش دانشجویان خارجی (غیرایرانی) در دوره‌های کارشناسی‌ارشد و دکتری تخصصی.
  پذیرش این داوطلبان از طریق داوطلبان معرفی شده به صورت بورسیه دولتی توسط وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به صورت بورسیه و همچنین از طریق مراجعه مستقیم داوطلبان غیر ایرانی به دانشگاه به صورت غیر بورسیه با پرداخت شخصی شهریه تحصیلی انجام می شود.
  اطلاعیه پذیرش دانشجو در هر سال تحصیلی وفق ضوابط و مقررات آئین‌نامه ابلاغی وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزشی پزشکی و همچنین شیوه‌نامه پذیرش دانشجو مصوب شورای دانشگاه تهیه و در زمان مقتضی از طریق وبگاه دانشگاه اطلاع‌رسانی می‌شود.