اداره امور دانشجویان غیرایرانی


 

پذیرش دانشجویان خارجی (غیرایرانی) در دوره‌های کارشناسی‌ارشد و دکتری تخصصی
پذیرش این داوطلبان از طریق ارائه معرفی نامه از وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری / بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به صورت بورسیه و یا از طریق مراجعه مستقیم داوطلبان غیر ایرانی به دانشگاه به صورت غیر بورسیه با پرداخت شخصی شهریه تحصیلی انجام می شود.
اطلاعیه پذیرش دانشجو برای هر سال تحصیلی جدید وفق ضوابط و مقررات آیین نامه ابلاغی وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزشی پزشکی و همچنین شیوه‌نامه پذیرش دانشجو مصوب شورای دانشگاه در زمان مقتضی (در حدفاصل زمانی تقریبی فرودین ماه تا اردیبهشت ماه همان سال) از طریق وبگاه دانشگاه اطلاع‌رسانی می‌شود.
داوطلبانی که قصد ادامه تحصیل در دوره های کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی این دانشگاه را دارند ضروری است قبل از ارائه درخواست بررسی پذیرش در این دانشگاه وارد سامانه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به نشانی saorg.ir شده و از لینک دانشجویان غیرایرانی نسبت به ثبت اطلاعات خود و دریافت کدرهگیری اقدام نمایند.
پذیرفته شدگان دوره های دکتری تخصصی ملزم هستند در طول دوره تحصیلی و حداکثر قبل از زمان ثبت نام و انتخاب واحد نیمسال هشتم تحصیلی نسبت به ارائه مدرک زبان انگلیسی معتبر مورد تایید دانشگاه، مطابق با شیوه نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان دانشگاه اقدام نمایند.
هزینه تحصیل پذیرفته شدگان غیربورسیه در هر دو مقطع تحصیلی براساس مصوبات هیات امنای دانشگاه دریافت می شود که با استفاده از پیوند (لینک) میزان شهریه دانشجویان قابل رویت است؛ لیکن دانشجویان غیرایرانی دارای مجوز اقامت دائم در ایران در صورت تایید گروه آموزشی مربوط و مراجع ذی صلاح دانشگاه می توانند به عنوان بورس دانشگاه، تا سقف 50% از تخفیف شهریه مصوب بهره مند شوند. همچنین دانشگاه می تواند سایر دانشجویان مستعد و توانمند (غیرمقیم) را تا سقف 30% شهریه دوره مشمول بورس تحصیلی ویژه دانشجویان غیرایرانی نماید.