اخبار و رویدادها


 
زمینه‌های تحقیقاتی اعضای هیأت علمی دانشگاه برای آزمون دوره‌های دکتری تخصصی سال 97-1396
زمینه‌های تحقیقاتی اعضای هیأت علمی دانشگاه برای آزمون دوره‌های دکتری تخصصی سال 97-1396
9اسفند1395
اطلاعیه برگزاری بیست و هشتمین گردهمایی مدیران گروه‌های آموزشی دانشگاه
اطلاعیه برگزاری بیست و هشتمین گردهمایی مدیران گروه‌های آموزشی دانشگاه
3بهمن1395
بیست و هفتمین گردهمایی مدیران گروه‌های آموزشی دانشگاه
بیست و هفتمین گردهمایی مدیران گروه‌های آموزشی دانشگاه با محور اصلی مزیت های رقابتی دانشگاه تربیت مدرس در عرصه های ملی و فراملی برگزار میشود
15تیر1395
اطلاعیه بیست و هفتمین گردهمایی مدیران گروه‌های آموزشی دانشگاه
بیست و هفتمین گردهمایی مدیران گروه‌های آموزشی دانشگاه برگزار می‌شود
26خرداد1395
فراخوان برگزاری کارگاه آموزشی داروینیسم و تکامل گرایی زیستی در بوته نقد و بررسی (ویژه اعضای هیأت علمی- قسمت دوم)
مدیریت برنامه‌ریزی، گسترش و بازنگری برگزار می‌کند: کارگاه آموزشی داروینیسم و تکامل گرایی زیستی در بوته نقد و بررسی
11خرداد1395
فراخوان برگزاری کارگاه آموزشی داروینیسم و تکامل گرایی زیستی در بوته نقد و بررسی (ویژه اعضای هیأت علمی- قسمت اول)
مدیریت برنامه‌ریزی، گسترش و بازنگری برگزار می‌کند: كارگاه آموزشی داروینیسم و تکامل گرایی زیستی در بوته نقد و بررسی
26اردیبهشت1395
زمینه‌های تحقیقاتی اعضای هیأت علمی دانشگاه (برای آزمون دوره دکتری 96-1395)
زمینه‌های تحقیقاتی اعضای هیأت علمی دانشگاه برای آزمون دوره‌های دکتری تخصصی سال 95-1394 اعلام شد
6بهمن1394
معاونت دانشجویی با همکاری معاونت آموزشی برگزار می‌کند:
سمینار آموزشی «نقش اساتید در ارتقای سلامت روان دانشجویان»
معاونت دانشجویی با همکاری معاونت آموزشی برگزار می‌کند: سمینار آموزشی ویژه اعضای هیأت علمی «نقش اساتید در ارتقای سلامت روان دانشجویان»
23دی1394
مدیریت برنامه‌ریزی گسترش و بازنگری برگزار می‌کند؛
سمینار آموزشی «قابلیت‌های ارتباطی موثر در زندگی علمی و دانشگاهی»
مدیریت برنامه‌ریزی گسترش و بازنگری برگزار می‌کند؛ کارگاه آموزشی ویژه اعضای هیأت علمی «قابلیت‌های ارتباطی موثر در زندگی علمی و دانشگاهی
13دی1394