یادگار تربیت مدرس


 

یادگار مدرس

شامل اقلام: ماگ (لیوان)، جاسویچی، کلاه آفتابی، روان نویس، بج سینه، ساعت رومیزی، آفتابگیر خودرو و تی شرت