جدیدترین اخبار
مدرسه تابستانه ارتقا عملکرد مغزی
ارتقا عملکرد ذهنی مبتنی بر جدید ترین تکنولوژی های روز 23خرداد1397
برگزاری کارگاه آموزشی "بهبود دقت گرامری"
از مجموعه کارگاه های Academic Writing ویژه اعضای هیأت علمی دانشگاه 1ارديبهشت1397
ارتباط با ما
 
+9821 8288 3950


Itri.modares.ac.ir