حشره‌شناسی کشاورزی


 

گروه حشره‌شناسی کشاورزی

گروه حشره‌شناسی کشاورزی در سال 1363 تأسیس شده و در مقاطع کارشناسی‌ارشد و دکتری اقدام به پذیرش دانشجو کرده است. در طی این مدت بیش از 195 نفر دانشجو در مقطع کارشناسی‌ارشد موفق به اخذ دانشنامه فوق‌لیسانس شده‌اند و بالغ‌بر 94 نفر از رساله دکتری خود دفاع کرده‌اند. در حال حاضر نیز 23 نفر دانشجو کارشناسی‌ارشد در ارتباط با پایان‌نامه و 33 نفر دانشجو در مقطع دکتری مشغول انجام تحقیق هستند.
مديران گروه از بدو تأسيس تا حال حاضر به شرح ذيل بوده‌اند:

‌ ‌ ‌ ‌ ‌
رديف نام و نام خانوادگی شروع مدیریت پایان مدیریت مدت مدیریت
1 دکتر عباس شريفي تهرانی 65 70 5
2 دکتر کريم کمالی 70 81 11
3 دکتر سعيد محرمی‌پور 81 85 4
4 دکتر علي اصغر طالبی 85 89 4
5 دکتر یعقوب فتحی‌پور 90 94 4
6 دکتر سعيد محرمی‌پور 94 96 2
7 دکتر حمید رضا حاجی قنبر 96 تاکنون